فریب


سؤال :

چه كار كنيم در خيابان فريب پسران را نخوريم؟


جواب :

پرسشگر گرامي، هشياري و آگاه بودن در برخورد با ديگران و مراودات اجتماعي؛ كليد موفقيت در آن رابطه است، به خصوص در مواقعي كه هيچ شناخت و تجربه اي از قبل در ارتباط با فردي وجود نداشته باشد. هشيار نبودن در روابط همانند آنست كه بخواهيم در يك جاده مه گرفته با چراغ هاي خاموش رانندگي كنيم ! دقت داشته باشيد هشياري به معني ضد اجتماعي بودن، بدبين و شكاك بودن نيست ، بلكه به اين معني است كه شما: 1.در درجه ي اول از نيازها افكار و احساسات خود كاملا آگاه باشيد و به آنها مسلط شويد و اسير آنها نشويد. 2. در درجه دوم با بالا بردن بينشتان نسبت به دامهايي كه ممكن است بر سر راهتان نهاده شود از افتادن در آنها بپرهيزيد. الف- مثلا يكي از دامهايي كه پسران شياد بر سر دختران مي نهند مغازلات و يا همان سخنان رمانتيك و عاشقانه است كه دختران در مقابل آن بسيار حساسند و خيلي زود در مقابل آن منفعل مي گردند و به قول معروف بند را آب مي دهند، سال گذشته در يكي از دانشگاهايي كه من به عنوان مشاور به آن تردد مي كنم در ماجرايي پسري به دام افتاد كه دختران زيادي را فريب داده بود و از آنها بهره كشي جنسي مي كرد اين پسر شياد به همه اين دختران بي بصيرت گفته بود كه:« تو تنها ستاره ي درخشان آسمان تاريك زندگي من هستي»، «من بي تو خواهم مرد»، و «تا ابد بر درب خانه ي تان به اعتكاف خواهم نشست تا پدر و مادرت با ازدواج من وتو كه فرشته ي روياهايم هستي موافقت كنند». پس بي توجهي به سخنان شيادانه اي از اين دست مي تواند يكي از عوامل گريز از دامهاي گسترده شده توسط شياطين باشد يادتان باشد كه شيطان هيچگاه شما را داخل دام پرت نمي كند بلكه با وسوسه هاي خود كاري مي كند كه خودتان با پاي خودتان به درون دام گام نهيد. ب- يكي ديگر از دامهاي پسران شياد و هرزه قول به ازدواج به دختران خام است كه بعد از مدتي كه از اين رابطه سوء استفاده كردند و گوهر عفت و آبروي دختر بيچاره را ربودند وي را با كلي مشكلات روحي و رواني و اجتماعي رها مي سازند و سراغ ديگري كه تازه از راه رسيده مي روند. در موردي كه من درگير آن بودم پسر شيادي پس از اينكه چهار سال با قول به ازدواج به دختري دانشجو از او سوء استفاده ي جنسي كرده بود در اخر در مقابل اصرار دختر براي فرستادن پدر و مادرش براي خواستگاري گفته بود كه مادر من از دختراني كه قبل از ازدواج با پسران رابطه برقرار مي كند خوشش نمي آيد! و با اين حرف اين دختر بيچاره را به وضعيتي دچار ساخته بود كه روزي پنج الي شش عدد رص اعصاب قوي مي خورد تا بر خودش مسلط شود. آري دختري كه در ابتدا با رتبه ي بالايي وارد دانشگاه شده بود و پدر و مادرش با هزار اميد و آرزو آو را به دانشگاه فرستاده بودند به حالتي افتاده بود كه چند بار به خوكشي ناموفق اقدارم كرده بود. پس اگاهي از نوع دامهايي كه بر سر راه دختران پهن مي شود يكي ديگر از راههاي گريز از اين گونه دامهاست. ج- شما مي توانيد با مطالعه سرگذشت اين دختران نگون بخت كه در كتابها و يا مجلات و غيره آمده و نيز تجربيات گرانقدر مشاورين، به اين روشها اگاه شويد. ه- روش ديگر پرهيز از تردد به پاركها و محلهايي است كه پرسه گاه و چراگاه اينگونه شياطين است. ز- راه ديگر قطع دوستي با دختراني است كه بي ميل به ايجاد اينگونه رابطه هاي آسيب زا نيستند. ف- روش ديگر تقويت ارتباط با خدا و دوستي نمودن با معصومين عليهم السلام است كه در بزنگاهها به هر طريقي كه شده براي دوستانشان راه را از چاه مي نمايانند

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#سایر موارد ارتباط