سوال اعتقادی


سؤال :

با سلام یکی از دوستان سوالی با این مضمون از بنده پرسیده اند دوست دارم نظر شما را نیز در این باره داشته باشم. نحوه برخورد با کسی که عقایدش کاملا\" با شما مغایره مدام عقایدتون رو مورد حمله قرار میده چیه؟ آیا باید مدارا کنی یا برخورد کنی؟ آیا رفت و آمد ونشست و برخواست با همچین آدمایی حتی اگر از نزدیکان و فامیل باشن توصیه میشه؟ یا شاید بشه سوال رو اینطور پرسید: توی اسلام اولویت بر روابطه یا عقاید وقتی بحث از همه افراد خانوادست؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم این موضوع بسته به چند نکته اساسی ست : 1 - اختلاف نظر و عقیده اگر در اصول نباشد ( منظور مسایلی ست که ایمان و کفر را موجب می شود - مثل انکار خداوند یا رسول الله ) و تنها در زمینه چند رفتار باشد مثل شنیدن موسیقی و امثال اینها ، هیچ منعی برای ارتباط نیست و چه بسا ارتباط اگر متین و کارآمد باشد منجر به اصلاح اشکال دیگران هم می شود . 2 - موضع افراد نسبت به عقایدشان - گاهی یک فرد اعتقادی درونی و پوشیده دارد و با کسی هم مطرح نکرده و یا به دفاع از آن نمی پردازد و یا به نفی اعتقاد دیگران و تمسخر آنها اقدام نمی کند و فقط شما باخبرشده اید که فلان اعتقاد ولو خیلی مضر را دارد ، در چنین مواردی نه تنها اجازه به قطع روابط ندارید که مسئولیت پیدا می کنید او را در جهت اصلاح اعتقادش یاری هم بکنید و اگر نپذیرفت ارتباط و احسان و لطف را قطع نکنید . 3 - اگر بیم انتقال و تاثیر مشکل اعتقادی کسی را ندارید و در وی هدف انتشار عقاید مسمومش به خودتان یا اطرافیانتان را ندارید ، باز دلیلی برای قطع ارتباط ندارید . اما در مواردی قطع ارتباط ضروری می شود . باید توجه داشت که این موارد مربوط به خوش آمد یا بدآمد ما از ارتباط با آن فرد نیست ، بلکه مربوط به احکام نورانی اسلام است . مثلا در مواردی که تبری جستن از منکر و عقیده منکری برای نفی و محدود سازی آن ، ضرورت پیدا می کند یا بیم انتقال آسیب اعتقاد ضاله ای بر افراد بی دفاع یا ضعیف خانواده وجود داشته باشد . و یا فرد صاحب اعتقاد ضاله قصد مسموم کردن و آلوده ساختن دیگران را داشته باشد و یا ادامه ارتباط به جری شدن فرد منحرف بیانجامد . و موجب تایید و تقویت اعتقاد مسموم او و سرایت آن به دیگران شود این موارد هم احتیاج به استفتاء دارد و فرد نمی تواند به محض تشخیص خودش تصمیم بگیرد . علاوه بر اینها قطع ارتباط به معنی قطع تماس و انتشار زشتی ست نه قطع همه چیز . مثلا اگر شما برادر منحرفی داشته باشید که عقاید ضاله ای دارد ، نمی توانید از عیادت او در مواقع بیماری و یا تماس تلفنی و عرض سلام و احوالپرسی اجتناب کنید بلکه باید از رفتارها و تماس هایی که موجب اشاعه انحراف او یا تایید و جری شدنش می شد اجتناب می کردید .

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اعتقادی