عدالت


سؤال :

به نام حق.ضمن تشکروقدردانی بسیارسوالی داشتم اینکه من کسی رومیشناسم واززندگی اش خبردارم که همه ی صفات خوب دراونهفته است مثلازیبایی.صدای قشنگ.شوهرخوب.هنرمند.بچه ی سالم.ووضع مالی عالی.درمقابل چنین شخص خوشبخت کسی رومیشناسم زشت.وضع مالی بد.شوهربیکار.بچه ی ناقص.وشبانه روزبرای خرج زندگی باید خودش تلاش کند.من به عدالت خداوندمهربان شک ندارم اماتنهامسئله ای که باعث میشه من باخودم بگم پس عدالت کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟شایدپاسخ شمااین باشدکه کسی که دراین دنیاسختی بیش تری بکشه اجربیش تری خداوند دراخرت به اومیدهد.امامتاسفانه من بااین پاسخ قانع نمیشم.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم هر نعمتی در نظام الهی مستوجب سئوال و مسئولیتی ست . مثلا مادری که نعمت یک فرزند دارد در برابر یک نعمت مسئول است و آنکه ده فرزند دارد به میزان ده نعمت مسئولیت پیدا می کند . خداوند نعمت ها را وسیله امتحان و آزمایش ما گذاشته نه نمایشی برای محبت و امتیازش ( می فرماید انما الاموال و الابناء فتنه که به معنی این است که بدانید قطعا دارایی ها و فرزندان شما وسایل آزمایش اند ) همه وسایل آزمایش هم زیبایی و پول نیست ، استعداد هم نعمت است ، رفیق خوب هم نعمت است ، والدین مومن هم نعمت است ، خمینی هم نعمت بود ، رسول الله هم نعمت است . با همین نعمت رسول الله کسی در عصر پیامبر می شود ابولهب ، و شما با چهارده قرن فاصله می شوی مومن و مطیع به او . عزیزم ! مهم کاری ست که با نعمت ها می کنیم قرآن می فرماید : در روز قیامت از مردم سئوال می کنیم میزان توقف تان در دنیا چقدر طول کشید و آنها می گویند : یوم او بعض یوم ( یعنی به میزان یکروز یا قسمتی از یکروز ) و می گوید وقتی بهره مندان از دنیا نتایج کارشان را می بینند آرزو می کنند کاش خاک بودیم و انسان نبودیم ( یا لیتنی کنت ترابا ) عزیزم ! بجای این بهانه ها که شوق آدمی را به پرستش آسیب می زند ، به محبوب عالم ایمانت را بیفزای

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اعتقادی