نماز


سؤال :

سلام واقعا از شما ممنونم!! راستش من ادمی بودم که نماز صبح رو همیشه میخوندم ولی الان اصلا نماز نمیخونم نمیدونم چرا!! دیگه فکرمم هم درگیر این نیست که نمازمو نمیخونم!! راستش اون موقع هم نماز واقعی نمیخوندم . دوست دارم از ته دل بخونم نه از ترس!! لطفا کمکم کنید


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم عزیزم ! اینکه نماز بزرگ را با قصد کوچک نخوانی ، اینکه عبادت خدا را به بهانه های دنیایی برگزار نکنی ، عظمتی ست که نشانه بزرگی روح است ولی اینکه چون قصدت بزرگ نیست نماز را رها بکنی ، فریب شیطان لعین است قرار نیست نماز تو را بزرگ بکند ، تو در نمازت نشان میدهی که چقدر بزرگ شده ای . پس اگر نمازهایم نیت های کوچک دارد مال این است که تا بزرگی کار زیادی دارم ، نه اینکه نماز عرضه بزرگ کردن من را نداشته است !! وقتی از نماز دور می افتی ، یعنی همین قدر هم بزرگ نشده ای که حرکات عبادت را انجام دهی و این یعنی کوچک تر شدن ! برای بزرگ کردن نمازهایت باید بزرگ بشوی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اعتقادی