لطفا کمکم کنید


سؤال :

سلام باید ببخشید میخواهم رک صحبت کنم استاد من شناخت درستی از مسایل مربوط به جنابت ن دارم گاهی د من اتفاقاتی میافتد مثل یک وحساس خوشایند در خواب و یا حتی زمان بیداری که بعد همراه است با ترشحات فراوان که باید بگم این احساس بسیار ازار دهنده میشود میدانم باید غسل انجام دهم اما این احساس در طول روز هم با من است و آزارم میدهد حالا نگرانی من این است آیا به وقت لازم غسل کرده ام یا خیر تکلیف نمازهام چه میشود واقعا در عذابم سالهاست با این موضوع دست به گریبانم نگرانم آیا این چیست آخر چرا دست از سرم بر نمیدارد


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم زن جنابت ندارد . چون منی ندارد تمام لذاتی که زن در حالات ناهشیار در خواب می برد ( با هر شدتی که باشد ، حتی اگر توام با مشاهده ترشحات پس از بیداری از خواب باشد ) غسل ندارد اما اگر دختری خودارضایی کند . یعنی به تحریک جنسی خود با لمس و نوازش نواحی جنسی اش بپردازد و ترشحات یا ارضاء جنسی پیدا کند ، هم معصیت کرده ، هم غسل لازم دارد و هم گرفتار همه آثار وحشتناکی می شود که در اختلال خودارضایی جسم و روحش را تباه می کند اگر شما از این اختلال رفتاری ( خودارضایی ) پرهیز داری و در حالت هوشیاری به تحریک خود نمی پردازی جای هیچ نگرانی نیست و نیازی هم به طهارت ندارد و بیجا خودت را آزار نده

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اعتقادی