نحوه برخورد با نامحرم


سؤال :

نحوه برخورد و حرف زدن در محیط های اجتماعی با نامحرم چطور بایست باشه که طرف نه فکر کنه جلف و باز و بی قید هستیم و نه فکر کنه امل و بسته و پسر ندیده هستیم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم ملاک عمل شما ، دریافت و واکنش طرف !! نیست عزیزم ملاک عمل شما شاخص هایی ست که از دین و اولیاء آن می گیرید و مهم نیست که دیگران به آن شاخص ها چه واکنشی میدهند مثلا خانم لازم است حریمش را ( چه جسمی و چه رفتاری ) در برابر نامحرم حفاظت کند و چنانچه لازم نیست از مواجهه با نامحرم دوری کند ، چه امل و بسته و اینها حسابش کنند و چه نکنند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اعتقادی