حریم


سؤال :

حفظ حریم در برابر نامحرم دقیقا یعنی چه؟ میشه بیشتر توضیح بفرمایین؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم منظور همان حریم هایی ست که در شریعت الهی سفارش شده است

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اعتقادی