فتوای مراجع


سؤال :

بسم الله الرحمن الرحیم اختیار دارید من در محضر اساتید شاگردی می کنم، فتوای مراجع است که به ضرورت باید در ارتباط با نامحرم قرار گرفت و برای من ضرورتی وجود ندارد. سپاس که در رشد فکری من موثر هستید.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم عزیزم ضرورت به معنی اضطرار نیست یعنی از روی تفنن و ذوق و خوشم می آید و لذت می برم نباشد یعنی اینکه دلیلی داشته باشم و علاوه بر آن وقتی در خودم نگاه می کنم ببینم قصدی جز آموزش و انتقال معارف و تلاش مفید ندارم و دنبال سرگرمی و بازی و اینها نیستم

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اعتقادی