امربه معروف ونهی از منکر


سؤال :

ضمن تشکر از پاسخ سوال قبلم که جسارتا جواب بخش اولش را متوجه نشدم لطف کنید راهنماییم کنید که با وضع فرهنگی فعلی جامعه خصوصا در مورد بی حجابی وبی پرده بودن روابط نامحرم ها،ما چگونه ودر چه قالبی یا بهتر است بگویم به چه شیوه ای باید نهی از منکر و امر به معروف کنیم؟آیا به کسانی که میدانیم بهتر از ما احکام را میدانند اما عمل نمیکنند هم بایستی گوشزد کنیم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه امربه معروف و نهی از منکر به معنی آگاه کردن دیگران از زشتی گناه نیست بلکه بیان موضع مومنانه ما نسبت به معصیت است . یعنی ادای تکلیفی الهی . و اینکه این تکلیف کی و چگونه باید ادا شود ، لازم است لوازم و شرایط آن را در رساله مرجع خویش ببینید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اعتقادی