رعایت حجاب


سؤال :

من دختری مجرد هستم. خانواده ي مذهبي داريم اما فاميلمان يا به طوري كه من خودم قبول دارم مذهبي نيستند و يا اينكه خيلي خيلي غير مذهبي هستند. مي خواهم حجاب زياد بگيرم. يعني مثل زن ها قشنگ تو روم رو بگيرم. اما متأسفانه با اينكه الآن حتي روي روسريم را بطور كامل با چادر نميگيرم و با اين حال حجاب زياد مي گيرم، خيلي ها بهم بي احترامي مي كنند. چون خواهرانم هم عقيده هاي من را ندارند و مانتويي هستند، اين بي احترامي بقيه به من بيشتر شده است. چكار كنم كه بتوانم حجاب دلخواهم را در اين فاميل بگيرم. مي دانم اگر اينطوري كه گفتم حجاب بگيرم، يعني چادر را كاملاً روي روسري بيندازم و با دست چادر را توي روي بگيرم حتي خواهر و برادرهايم هم خيلي سرزنش و تمسخرم مي كنند. چكار كنم؟ چون مي دانم كه برخي از مردان و پسران فاميل افراد خوبي نيستند و به چهره ي نامحرم ها خيره مي شوند و در سلام و احوالپرسي هم مراعات نمي كنند و آدم احساس گناه مي كند.


جواب :

خوشحاليم شما مخاطب ما هستيد اميدواريم راهنماي خوبي در رابطه با اين موضوع براي شما باشيم. قبل از بيان جواب لازم است به اين نكته مهم اشاره نماييم كه شما در بين دو راهي قرار نداريد بلكه دقيقا در مسير درست قرار گرفته ايد و به تعبيري خداوند دست شما را گرفته و اگر احساس مي كنيد توان حركت و ادامه اين مسير را نداريد بعلت دودلي نيست بلكه بعلت نداشتن اراده قوي مي باشد.لذا ما در كنار شما قرار مي گيريم و به شما كمك مي نماييم تا در اين مسير حركت نموده و اگر نياز به راهنمايي داشتيد به شما ياري برسانيم.لذا در ادامه به چند نكته مهم اشاره و در انتها به چند راهكار عملي اشاره نماييم. نكته1- همانطور كه مي دانيد رعايت حجاب يك وظيفه اسلامى است.خدا در قرآن مى فرمايد:به زنان مؤمن بگو:از مردان بيگانه چشم بپوشند.و فروج و اندام خويشتن را از نگاه ديگران محفوظ بدارند،و محل زيبائيها و زينتهاى خويش را براى اجانب آشكار نسازند،مگر آنچه را كه طبعا آشكار است (مانندصورت و دستها) و روسريهاى خودشان را بر سينه ها بيندازند (تا خوب پوشيده شود) و زينت و جمالشان را جز براى شوهر و پدر و پدر شوهر وپسران خود و پسران شوهر،و برادران و فرزندان برادر و فرزندان خواهر...آشكار نسازند. نكته 2- با اين بيان روشن مي شود كه نمي توان بخاطر تمسخر ديگران اين حريم الهي را ناديده گرفت .براي اينكه در برابر ديگران توان بالاتري داشته باشيد و با صحبتها و رفتارشان احساس ناراحتي نكنيد لازم است تا شناخت و آگاهي خود را براي رعايت حجاب بالا ببريد.مطمئنا زمانيكه فرد با دلايل محكم رفتاري را انجام دهد كمتر در برابر ديگران آسيب مي بيند و در مسيري كه قرار دارد ثابت قدم مي باشد. نكته3- صلاح جامعه و بانوان در اين است كه پوشيده و محجوب باشند و متين و بدون آرايش از منزل خارج شوند و زيبائيهاى خودشان رادر معرض ديد همگان قرار ندهند زيرا همانطور كه مي دانيد زن و مرد گر چه در بسيارى از امور اشتراك دارند ليكن امتيازات ويژه اى نيز دارند.يكى از امتيازات مهم آنان اينست كه زن موجودى است ظريف و لطيف و زيبا و محبوب.زن دلبر است و مرد دلداده، زن جاذب است و مرد مجذوب،مرد دوستدار است و زن دوست داشتنى. هنگاميكه مرد با زنى ازدواج ميكند مى خواهد تمام خوبيها و زيبائيهاى اين موجودظريف را در انحصار خويش ببيند.زنى را دوست دارد كه زيبائيها،دلبريهاو طنازيها،شوخيها و خوشمزه گيها،و همه چيزش را در انحصار شوهرش قرار دهد و نسبت به مردان بيگانه جدا اجتناب نمايد.مرد بسيار غيور است و نمى تواند تحمل كند كه مرد بيگانه اى به همسرش نگاه كند يا با او درارتباط و آميزش باشد،بگويد و شوخى كند و بخندد و چنين عملى راتجاوز به حق مشروع خويش ميداند.و از همسرش انتظار دارد كه بارعايت پوشش و حجاب اسلامى و با تقيد به ضوابط شرعى و قوانين اخلاقى و با حفظ متانت و حجب و حياء اسلامى شوهرش را در اين خواسته مشروع كمك و يارى نمايد.هر مرد مؤمن و غيورى چنين خواسته اى را دارد. اگر همسرش به اين وظيفه اسلامى و اجتماعى عمل كرد او نيز با آرامش خاطر زندگى ميكند و براى تامين نيازمنديهاى خانواده اش تلاش مينمايد و بر محبتش اضافه ميگردد.و همين صفا ومحبت سبب ميشود كه او نيز به زنان بيگانه بى توجه باشد.اما اگر مردمشاهده كرد كه همسرش تقيدى به حجاب و پوشش اسلامى ندارد وزيبائيهايش را در معرض ديد مردان بيگانه قرار ميدهد و با آنها نيز درارتباط و تماس است شديدا ناراحت ميشود زيرا حق انحصارى خويش راتضييع شده و در معرض ديد ديگران مى بيند.و مسؤوليت اين امر را برعهده همسرش مى داند.چنين مردى همواره پريشان خاطر و بدبين است.محبت و صفايش نسبت به خانواده تدريجا كم ميشود.و اين ناراحتي را در رفتار خود بروز مي دهد بدون اينكه متوجه تغييررفتار شود. نكته4- اگر مي خواهيد به دستورات ديني عمل كنيد، عبادت كنيد، به مردم خدمت كنيد، خود را بسازيد و به كمال برسيد، تمام كارهاي مثبتي كه مي خواهيد انجام دهيد، به اراده قوي و آزاد و همچنين باور عميق و عشق و انگيزه قوي نياز دارد. براي تقويت اراده ابتدا بايد مبادي آن را تقويت كرد و سپس اموري كه مانع عملكرد انسان مي شود را برطرف نمود. در اينجا به راهكارهايي جهت تقويت اراده و پوشيدن چادر اشاره مي نماييم. 1- در گام اول بايد علل اين سستي و ترديد را بشناسيد. توجّه كنيد اين سستي و ترديد غالباً در عدم اعتماد به بينش و تفكر درست خود ، عدم شناخت خويش، با ارزش تلقي نكردن خود، عدم امنيت رواني، عدم تدبير عقلاني در تشخيص امور و تميز اهم و مهم، شكست‏هاي گذشته و عوامل باز دارنده رشد و قوت نفس مانند محروميت، سرزنش و رنج‏هاي مستمر ريشه دارد. زدودن هر يك از اين عوامل در پرتو سرمايه گزاري و برنامه ريزي ممكن است. 2- بكوشيد براي پوشيدن چادر كه يك رفتار بسيار خوب و درستي مي باشد، انگيزه‏اي قوي داشته باشيد و به ويژه از آثار مثبت اين تصميم‏گيري و عواقب مثبت آن به طور كامل آگاه شويد. براي اجراي اين تصميم‏ براي خويش امنيت رواني فراهم آوريد تا بتوانيد به آرامي در برابر ديگران يا همراه آنان ابراز وجود كنيد و برجستگي فكري و فعّاليّت به جا را از طريق اين تصميم آشكار سازيد. 3- اگر عواملي مانند دوستان و يا محيط خاصي مانع عمل به اين رفتار درست مي شود سعي نماييد محيط زندگي و موقعيت كاري خود را تغيير دهيد و موانع بروز اراده و فعّاليّت را نابود سازيد؛ براي مثال در موقعيتي كه به سرزنش و متهم شدن به ناپختگي و... مي‏انجامد، قرار نگيريد. 4- اين كار را مانند هر كار ديگري آسان تلقي كنيد؛ زيرا در برابر اراده پولادين انسان همه سختي‏ها آسان مي‏گردد. به استقبال كارهاي به ظاهر دشوار برويد و به خود تلقين كنيد مي‏توانيد در اين امور درست تصميم بگيريد و افتخار موفقيت در انجام آن‏ها را به دست آوريد. 5- رضايت خداوند را ملاك هر رفتار و گفتار قرار دهيد و از تسليم شدن در برابر تمايلات پوچ و هواهاي نفساني بپرهيزيد. اين تسليم شدن‏ها اراده را ضعيف و متزلزل مي‏سازد. تقوا و رعايت حرمت دستورهاي پروردگار براي آرامش رواني و تقويت نفس و اراده بسيار سودمند است. 6- مدتي اجراء اين تصميم خود را با فردي ذي صلاح در ميان بگذاريد و از وي بخواهيد مراقب باشد تا در شما دو دلي پيش نيايد و اجراي تصميمات خويش را به تأخير نيندازيد. 7- بكوشيد در كنار افرادي قرار بگيريد كه چادري هستند و در عين حال افرادي با تجربه و امين هستند و توانايي راهنمايي شما در اين زمينه را داشته باشند تا از قوت و درستي رفتارتان اطمينان يابيد. 8- در اجراء اين تصميم‏ها و فعّاليّت‏هاي خود به افراد اسوه‏ها دقّت كنيد، در همسان سازي و الگوپذيري جدي باشيد تا جرأت انجام كار يابيد و توان تصميم‏گيري و اجرا در شما تقويت شود. 9- براي خود تشويق و تنبيه قرار دهيد يعني زماني كه توانستيد اين رفتار را انجام دهيد خود را به نحوي تشويق نماييد و اگر در برابر ان دوباره گرفتار سستي شديد خود را از فعاليتي كه دوست داريد محروم سازيد. نكته پاياني: باور نماييد عمل به اين نكات در ظرف چند روز كمك معجره آسايي به شما خواهد نمود سعي نماييد يك دفعه مسير و پوشش خود را عوض نمايد و توجه به حرف و گفته ديگران نداشته باشيد.اگر قرار باشد به حرف ديگران دقت نماييم نمي توانيم زندگي آرامي داشته باشيد. ما هم در كنار حرم كريمه اهل بيت حضرت معصومه سلام الله عليه براي شما انسانهاي خواستار پاكي دعا مي كنيم و منتظر نظر شما نسبت به اين مطالب هستيم تا در كنار يكديگر به سمت وضعيت مطلوب حركت نماييم. جهت مراجعه و مطالعه بيشتر منابعي را خدمتتان معرفي مي كنيم. 1. آسيب‌شناسي حجاب، مهريزي-مهدي 2. حجاب در اديان الهي (زرتشت, يهود, مسيحيت و اسلام)، محمدي‌آشتياني-علي,طريقه‌دار-ابوالفضل 3. در حريم حجاب، مقدسي-محمد 4. در و صدف (بحث ديني, اجتماعي و سياسي درباره حجاب)، شجاعي-محمد 5. مسئله حجاب، مطهري-مرتضي 6. رايحه نجابت، زواريان-زهرا 7. گزيده مجموعه مقالات حجاب، كميسيون‌اموربانوان‌فارس-,رشته‌احمدي-پروانه نویسنده:حامد محقق زاده

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#حجاب و عفاف