فوق العاده دوست دارم از من تعریف و تمجید شود


سؤال :

با سلام خدمت شما؛ بنده داراي يك مشكلي هستم و نمي دونم چطور آن را بر طرف كنم؛ مشكل من اينه كه فوق العاده دوست دارم كه از من تعريف و تمجيد بشه و اگر در جايي از من تعريف نشه، از آنجا بدم مي آيد و زماني كه از بنده تعريف مي شه نمي تونم فروتني بكنم و بگم كه اينطور كه شما مي گيد نيست و يا از طرف مقابل تعريف بكنم. حالا اين مسأله در محل كارم اثر گذاشته و چند وقتي است كه مي بينم هر كاري كه دارم انجام مي دم براي رضايت رئيسم است و بيشتر كارهام رو براي اينكه از او تعريف بشنوم انجام مي دم؛ .شايد هم يك جور احساس عدم اطمينان يا عدم اعتماد بنفس باشه نمي دونم. كلا هرچه سعي مي كنم كه نيتم رو خالص كنم و براي خدا كار كنم با مشكل مواجه مي شم.از شما خواهش دارم كه به بنده كمك كنید و راه حل مشكل من رو بيان كنید. و من الله التوفيق.


جواب :

با سلام و سپاس از اينكه مركز ما را براي پاسخ و راهنمايي برگزيده ايد. پرسشگر گرامي؛ گزارش و توضيحات شما در باره‌ مشكلي كه با آن مواجهيد، مرا بر آن داشت تا جوانب مختلف مسئله را بررسي و توضيحاتي به حضورتان تقديم دارم. در ابتدا لازم مي دانم در مورد مفاهيم منابع تكوين خود مطالبي را خدمتتان عرض كنم. البته اگر مايل به مطالعه بيشتر در اين رابطه باشيد من در پی نوشت، منبعي براي مطالعه اين موضوع ذكر نموده ام.[1] ما براي شناخت خود از سه منبع كمك مي گيريم. اين سه منبع از اين قرارند : 1) خود مشاهده گري 2) مقايسه اجتماعي 3) بازخوردهاي اجتماعي روانشناسان معتقدند شخصيتي سالم است كه از اين سه منبع بطور مساوي براي ساختن شخصيت خود استفاده كند و براساس ميزان استفاده از هريك از اين منابع و اينكه هر يك از اين منابع چه مقدار سهم در شناخت خود دارند، افراد تفاوتهاي بارزي با يكديگر داشته و بر اين مبنا ميزان سلامت و يا ناهنجاري رواني افراد در سطح فرد واجتماع مشخص مي شود. دوست گرامي مسئله توجه به بازخوردهاي اجتماعي بيش از دو منبع ديگر در شما ديده مي شود به ديگر سخن، توازن منابع شناخت خود درشما بهم خورده است و همين موضوع باعث بروز برخي از نابسامانيها در شما شده است. برهمين اساس لازم مي‌دانم آن را برايتان مختصري توضيح دهم. مفهوم خود در افراد مي تواند توسط بازخوردهاي اجتماعي كه آنها از افراد پيرامون خود دريافت مي كنند‌ شكل گرفته و تحت تأثير قرار گيرد. محققان اذعان دارند كه آگاهي از خود زماني شكل مي‌گيرد كه شخص از ديدگاه ديگران آگاه مي شود. از كلمه Feedback (بازخورد) براي سالها در فيزيولوژي استفاده شده است. در فيزيولوژي قسمتي از پاسخ مي تواند به محرك بازگشته و آن را اصلاح كند. اين فرآيند بازخورد ناميده مي شود. در روان شناسي، ديدگاهي كه شخصي در رابطه با اعمال، رفتار، عقايد وحتي قيافه ظاهري ما بيان مي كند مي تواند براي خود ما بازخوردي را فراهم كند كه ما بر اساس آن، تغييرات لازم را در خود ايجاد كنيم. ما انسان ها در روابط اجتماعي خود به طور دايمي اين بازخوردها را دريافت مي كنيم؛ بعضي را مي پذيريم و بعضي را رد مي كنيم. چنانچه منابع بيروني( بازخوردها و مقايسه هاي اجتماعي) بر منبع دروني (خودمشاهده گري) در رابطه با تكوين خود، ترجيح يابند، ما شاهد پرسوناي ورم كرده در فرد خواهيم بود. «پرسونا»، ماسك و نقابی است كه افراد به چهره خود مي زدند تا تأثير خوبي بر ديگران بر جاي گذارند. در حقيقت عدم آگاهي فرد از آنچه خود در روابط با ديگران انجام مي دهد، مي تواند نوعي از خود بيگانگي را در اين فرآيند نتيجه دهد. درواقع كاهش شديد خود مشاهده گري و افزايش ساير منابع تكوين خود (مقايسه اجتماعي، بازخوردهاي اجتماعي) مي تواند بيگانگي از خود را تشديد كند. د رمواقعي اين تورم مي تواند باعث كاهش شديد رفتارهاي جرأت آميز شده و انسانهايي را بسازد كه بله گو هستند ، به طوري كه جرأت سخن گفتن به صورت مخالف در مقابل ديگران را بر طبق ميل دروني شان ندارند. افرادي كه توجه زيادي به بازخوردهاي اجتماعي مي كنند در موقعيت هاي اجتماعي آسيب پذيري زيادي براي ابتلا به اضطراب اجتماعي دارند. افراد داراي اضطراب اجتماعي، توانمندي هاي خود را بسيار پايين و امكان تظاهر علايم اضطراب خود به ديگران را بسيار زياد تخمين مي زنند. براي تعديل فيد بك هاي اجتماعي و متوازن ساختن آن با دو منبع ديگر، مي توان از تقويت خود مشاهده‌گري سود جست كه تكنيكهاي جرأت ورزي مي تواند در اين رابطه سود مند باشد. تعريف مهارت جرات ورزي : جرأت ورزي به معني دفاع از حقوق خود و بيان افكار و احساسات خويش به طور مستقيم، صادقانه، و مناسب است. افراد جرأت مند براي خود و ديگران احترام قائلند. آنها منفعل نيستند و به خواسته ها و نيازهاي ديگران احترام مي گذارند؛ البته در عين حال اجازه نمي دهند ديگران از آنها سوء استفاده نمايند و به آنان زور گويي كنند. انواع سبكهاي زندگي : هر يك از افراد براي خود در زندگي روش خاصي را بر مي گزينند كه متأثر از تجربيات آنها در مواجهه با مسائل مختلف در گذشته است، كه ما در اينجا به علت محدوديتهاي نوشتاری كه وجود دارد فقط به انواع سبك هاي زندگي اشاره مي كنيم و بيان مباني و علت اتخاذ هر يك توسط افراد را به مطالعات خود شما در اين زمينه وا مي نهيم. الف) سبك سازشكارانه و يا منفعلانه؛ در اين سبک، فرد با عذر خواهي هاي افراطي و كوچك انگاشتن خود، افكار، احساسات و حقوق شخصي‌اش را به نفع ديگران ناديده مي گيرد. البته پر واضح است كه اين خوي با خصلت زيباي ايثار تفاوت بنيادين دارد. ب) سبك پرخاشگرايانه؛ در اين نوع، شخص براي رسيدن به خواسته هاي خود، حقوق و خواسته هاي ديگران را ناديده مي گيرد و خود را برحق مطلق مي پندارد. ج) سبك جرأتمندانه؛ در اين مدل، شخص به آراء و افكار ديگران احترام مي گذارد و به ارزشمندي خود و ديگران معتقد است؛ البته انتخاب اين سبك در زندگي به اين معنا نيست كه فرد همواره پيروز ميدان است، بلكه به معني مديريت كار آمد موقعيت ها و وقايع است. چگونگي دست يابي به مهارت جرأت ورزي : 1. فكر كردن در مورد پيامد هاي منفي و طبيعي و منطقي رفتار سازشكارانه و نيز پرخاشگرايانه و اُفت شخصيتي كه به بار مي آورند. بايد به عقب ماندگي ها و ضربات بي شماري كه كمرويي برايتان به بار آورده و خواهد آورد فكر كنيد تا انگيزه لازم جهت رهايي از دام آن ايجاد شود. براي تغيير، ابتدا بايد به طور مفصل و هر روز مثلا چند دقيقه كه رفته رفته زيادتر هم مي‌شود، در ذهن خود موفقيتهايي را كه جرات ورزي در زندگي تان ببار خواهد آورد را مجسم كنيد، تصور كنيد كه مثلا پدرتان و يا مادرتان و يا مثلا كسي كه طرز نگاه و تشويق او به شما در زندگي خيلي مهم است با ديدن اين تحول عظيم در شما چقدر خوشحال خواهد شد وچقدر به شما افتخار خواهد كرد و جايگاه اجتماعي تان چقدر از رتبه فعلي خود به درجات بسيار بالاتري صعود خواهد كرد. اين كار انگيزه شما را در به چنگ آوردن مهارت جرات ورزي بالا خواهد برد. 2. بكوشيد براي اينكه حرف خودتان را بزنيد، نخست احساس فرد مقابل را منعكس كنيد و با او تا حدي همدلي كنيد؛ اين كار نشان مي دهد شما قصد لجبازي يا دعوا با او نداريد؛ مثلا بگوييد كه : من مي دانم كه شما به اين صندلي نياز داريد اما اين صندلي من است و خود به آن احتياج مبرم دارم. 3. علت رفتار و احساس خود را به طور شفاف بيان كنيد و از سرزنش، برچسب زدن و تحقير ديگران جدا خود داري نماييد 4. « نه» گفتن را تمرين نماييد و اگر اصرار شد بايد در مورد درخواست سكوت كرده و موضوع بحث را عوض نماييم. برخي از جملاتي را كه افراد جرأت مند و قاطع به صورت آرام و مودبانه در برخورد با ديگران بكار مي برند را ياد بگيرند و در خلوت، جلوي آينه بايستند و با خود تمرين كنید تا بتوانيد آنها را در موقعيتهاي خاص به راحتي بكار ببريد و بدون تپق زدن آنها را بيان كنيد. پس روزي چند دقيقه جلو آيينه قرار بگيريد و نه گفتن و يا آن جملاتي كه به آنها اشاره شد را تكرار كنيد 5. سعي كنيد ابتدا در جمع هاي دوستانه و كوچك مهارت هاي فوق را بكار گيريد و سپس در محيط هاي بزرگتر به آن اهتمام ورزید. 6. اول نسبت به كاري كه مي خواهيد انجام دهيد و يا حرفي كه مي خواهيد بزنيد مطمئن شويد تا با طيب خاطر و بدون دغدغه آنرا بر زبان برانيد و يا انجام دهيد. 7. تا جايي كه مي توانيد پاسخ هاي كوتاه بدهيد و از توضيحات طولاني خود داري كنيد. 8. از واژه ي «من» در مكالمات خود استفاده كنيد. 9. هرگز در مقابل نه گفتن و رد منطقي درخواست کسی، احساس گناه نكنيد و هميشه به ياد داشته باشيد كه امكان ندارد كه همه را از خود راضي و خوشحال سازيد. 10. اگر قصد كمك به فردي را داريد، می توانید پس از نه گفتن، جايگزينی را پیشنهاد بدهيد، براي مثال به كسي كه از شما جزوه مي خواهد بگوييد: من نمي توانم جزوه ام را به تو بدهم اما مي تواني بيايي و و از آن يك كپي تهيه نمايي. 10. قبل از اينكه مثلا در ميان جمع دوستان و يا فاميل حاضر شويد وشروع به صحبت كنيد ، خود را آرام سازيد؛ مثلا با چند تنفس عميق ديافراگمي برخودتان مسلط شويد و آنگاه سعي نمايند بيانات خود را بصورت آرام، مودبانه ولي قاطعانه مطرح كنيد. 11. مسالة ديگري كه بايد به آن توجه داشته باشيد اينست كه يكي از دلايل گرفتار شدن افراد در دام بي جرأتي، رودربايستگي و انفعال، عدم آگاهي آنها ازحدود حقوق خود و ديگران است؛ لذا موقعيت هايي را كه در آنها ناجرأت مندانه عمل مي‌كنید، شناسايي كنيد و سپس با تحليل منطقي اين موقعيت ها، خود را براي مواجهه صحيح و جرأت مندانه در موقعيت مشابه بعدي آماده كنيد. 12. گسترش ارتباطات اجتماعي با اقوام و خويشاوندان و دوستان؛ بايد تدريجا و با برنامه ريزي روية زندگي خود در عرصه اجتماعي را عوض كنيد تا وضع روحيتان كم كم بهبود يابد. مثلا با خود قرار بگذاريد كه به ديد و بازديد خويشاوندان بروید اما در اوايل بيش از ده دقيقه توقف نداشته باشید و كم كم مدت آن را بيشتر كنید. 13. در صورت امكان سعي كنيد حتما در كارگاه هاي عملي آموزش مهارت جرأت مندي شركت كنيد؛ زيرا شركت در اين كلاسها مي تواند بصورت محسوسي جرات مندي شما را افزايش دهد. 14. راهكار ديگر، تقويت اراده است؛ افراد كمرو بخاطر پايين بودن اراده، توان انجام برخي از كارها را ندارند، در حاليكه اگر اراده تقويت شود به راحتي قادر به انجام آن كار خواهند بود. البته ضعف اراده مي تواند علل مختلفي داشته باشد كه بايد ملاحظه و بررسي گردد تا راهكار مناسب تجويز گردد. 15. اضطراب جزء جدايي ناپذير كمرويي است ويكي از روشهاي مهم در درمان كمرويي، شناخت كانون اصلي اضطراب است؛ بدين معني كه شخص بايد شناسايي كند كه در چه موقعيت هايي اضطراب به او روي مي آورد تا با مطرح كردن آن به يك مشاور مبادرت به درمان آن نمايد. 16. استفاده از روش ريلكسيشن مي تواند تاثير بسزايي در كاهش تنش حاصل از اضطراب داشته باشد. لذا توصيه مي شود اين روش را تحت نظر يك مشاور فرا گيريد و قبل از ورود به كانون هاي اضطراب، بكار گيريد. 17. مي توانيد از طريق الگو گيري از افراد جرأت مند (اسرتيو) كم كم به اين مشكل خود فايق آيید. مثلا ملاقات با اشخاص جرأت مند، رفت و آمد داشتن با آنها، ديدن فيلمها و يا خواندن داستانهایی در این زمینه. 18. ارتباط با خدا، در بالا بردن آرامش و زدودن اضطراب كه نقش مهمي در تداوم ناجرأت مندي دارد بسيار موثر است. 19. ورزش كردن عامل مهمي در تقويت اراده است و ضعف اراده كه از ريشه هاي كمرويي است را كاهش مي دهد. به اين نكته توجه داشته باشيد كه كليد حل مشكل اين گونه افراد، تمرين و تمرين و تمرين آن ‌چيزهايي است كه گفته شد. و هميشه به ياد داشته كه علي عليه السلام فرموده است : از بزدلي و ناجرأت ورزي بپرهيزيد كه ننگ و نقص است.( منتخب ميزان الحكمه روايت 1046) همچنين توجه به مفهوم ديگري در زمينه مشكل شما ضروري به نظر مي رسد. ابتدا در درون خود بررسي كنيد و ببينيد چقدر از رفتارهاي شما با علايم زير همراه است : - در موقعيت هايي كه مركز توجه نيستيد، ناراحتيد و در رنج و مشقت به سر مي بريد. - مشخصه تعامل تان با ديگران رفتار نامتناسب است. - ابراز احساسات به سرعت تغيير كرده و سطحي است. - همواره در پي جلب توجه ديگران هستيد. - سبك تكلم به نحوي افراطي مبتني بر حدس و گمان و فاقد جزئيات است. - خودنما و نمايشي هستيد و در ابراز احساساتتان مبالغه مي‌كنيد. - القا پذيريد؛ يعني به راحتي تحت تاثير افراد يا موقعيت ها قرار مي گيريد. - روابط را خودماني تر از آنچه واقعا هستند، مي پنداريد. موارد بالا همگي نشانه هايي از اختلال هيستريايي يا نمايشي مي باشد كه جلب توجه ديگران يكي از علائم حتمي آن است. نياز شديد شخصيت هاي نمايشي به توجه ديگران نوعي دفاع در برابر عزت نفس شكننده و متزلزل زيربنايي آنهاست. از آنجا كه عزت نفس پايين است و مطمئن نيستند كه نزد ديگران جاذبه دارند و چون احساس دوست داشتني بودن نمي كنند، سعي دارند تا خود را مطمئن و آرام سازند. «نياز به توجه مثبت و احترام» در انسان يك نياز عمومي و بسيار جدي و شايع است؛ يعني نياز فرد به احترام، همدردي، گرمي و عشق از جانب ديگران؛ ولي گاهي جلب توجّه ديگران از آن محدوده طبيعي خارج مي شود؛ يعني همه ما براي زندگي كردن مجبوريم نظر رئيس، معلم، دوست و همسر خود را جلب كنيم تا بتوانيم توانايي هاي خود را به آنها نشان دهيم و در كنار اين كار، هم زمينه تعامل و هم زمينه پيشرفت خود را فراهم نماييم ؛ اما گاهي مشاهده مي شود كه كسي بيش از حد براي جلب توجّه ديگران تلاش مي كند. البته رفتارهاي انسان، بسيار پيچيده هستند و نمي شود در مورد همه افراد به يك گونه قضاوت نمود ؛ اما گاهي بعضي علل، فراگيرند. مثلاً مشكل «خود كم بيني» در بعضي مواقع مي تواند به عنوان علت براي اين رفتارهاي نمايشي باشد؛ يعني تلاش به شيوه هايي متفاوت براي جلب توجّه شخص خاص يا گروهي خاص، كه گاه اين تلاش در سطح جامعه نيز شكل مي گيرد. البته اشتباه نشود، احساس خود كم بيني در حدّي مفيد است، چرا كه اگر اين احساس نباشد، ديگر كسي براي كامل شدن و بهتر شدن تلاش نمي‌كند. به همين دليل تا وقتي اين احساس، باعث تلاش و كوشش شود، مطلوب و حتي مورد نياز است. اگر «جلب توجّه ديگران» حالت افراطي پيدا كرد و اين امر به خاطر عقده حقارت و خودكم بيني باشد، يعني شخص و ديگران به گونه اي متوجه اين امر بشوند (مخصوصا خود آن فرد)، در اين صورت، يك وظيفه به عهده خود اوست كه با مراجعه به مشاوري آگاه و متخصص، در پي حل مشكل خويش باشد. پی نوشت : [1] درمان ناهنجاريهاي رواني /دكتر سيد جلال يونسي/ دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي/ص

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#راهنمايي و تاثير گذاري بر دانشجو