ویژگی های یک مشاور موفق


سؤال :

ویژگی های یک مشاور موفق چیست ؟


جواب :

مشاور وقتى موفق خواهد شد كه از ويژگيهاى زير برخوردار باشد: 1- شخصيت سالم. 2- تيز بينى، تيز فهمى و سرعت انتقال. 3- مهارت در گوش دادن. 4- علاقه كمك به مردم. 5- علاقه و اشتياق به يادگيرى و تغيير رفتار خويش زيرا كسى كه نتواند خود را تغيير دهد هرگز نخواهد توانست ديگرى را تغيير دهد. 6- لذت بردن از زندگى اجتماعى و همكارى. 7- تجربه‏هاى نظرى و عملى مورد نياز در امر مشاوره و راهنمايى، مخصوصاً در برقرارى ارتباط و مساعد كردن زمينه يا موقعيت. 8- آشنايى با روش‏هاو شيوه‏هاى عمدتاً كلامى و برقرارى ارتباط با ديگران بر پايه فرهنگ حاكم جامعه. 9- آشنايى با روش‏هاى تقويت رفتار تغيير يافته. 10- آشنايى با روش‏هاى معتبر ارزشيابى، تغيير رفتارى و پى‏گيرى آن. 11- شناخت ساختار خانواده‏ها. 12- شناخت ساختار روابط والدين و فرزندان. 13- شناخت استعدادها، توانايى‏ها و مهارت هاى مورد نياز. 14- برخوردارى از قدرت و مهارت درك مسائل و تجزيه و تحليل آن‏ها. 15- مقيد بودن به اخلاق مطلوب جامعه. اميدواريم با جامه عمل پوشاندن و آراستن خويش به آن‏ها بتوانيد به عنوان يك مشاور موفق، خدمات قابل توجهى به جامعه اسلامى مخصوصاً قشر جوان جامعه ارائه دهيد از خداوند مهربان مى‏ خواهيم شما را در جهت رسيدن به اهداف بلندتان يارى دهد.

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#راهنمايي و تاثير گذاري بر دانشجو