چكار كنم تا رازدار باشم؟


سؤال :

چكار كنم تا رازدار باشم و از سادگي و صداقت ام رنج نبرم و حرف توي دهنم بمونه و فورا به همه اعتماد نكنم و مسائل خودم و اطرافيانم رو فاش نكنم؟


جواب :

پرسشگر محترم؛ همين مقدار كه شما به عيب خود واقف شده‏ ايد بسيار جاى خوشحالي دارد، چه بسا افرادى كه سراسر عيب و نقص هستند ولى به آنها بی توجه هستند و در برخی موارد آنها را حُسن نیز مى‏ پندارند. پرسشگر گرامي؛ «صداقت» با «سادگي» تفاوت دارد. انسان بايد راستگو و صادق باشد و با ديگران به خوبي رفتار كند اما ساده نباشد. «صداقت»، پاكي همراه با هشياري است اما سادگي، به طور معمول همراه با بي تفاوتي و خوش بيني افراطي است. آنچه ارزش دارد صداقت است. به گونه اي كه انسان از كينه جويي و دورويي به دور باشد. اما سادگي هميشه ارزشمند نيست. به همين جهت در آموزه هاي ديني آمده است. «المؤمن كَيِّس» مؤمن زرنگ است و فریب نمي خورد. براي بهره مندي از صفاي صداقت و دوري از آسيب هاي سادگي، مي بايست خوشبيني را همدوش هشياري دانست و با اطرافيان، زندگي مسالمت آميز داشت اما فریب هم نخورد. *** براى اينكه بتوانيد خود را مواردی كه ذكر كرديد كنترل كنيد، توصيه‏ هاى زير را به كار بريد : 1. همواره دانسته‏ هاى خود را در ذهنتان طبقه ‏بندى كنيد؛ بدين‏ صورت : الف) اطلاعاتى كه هرگز نبايد آن را بازگو كنيد. ب) اطلاعاتى كه تنها براى برخى افراد بايد بازگو شود. ج) اطلاعاتى كه بازگوكردن آن مانعى ندارد. 2. از سخن گفتن بيهوده بپرهيزيد و سخنى را نگوييد جز آن كه درباره منافع و يا ضررهاى آن بيانديشيد. اگر منافع آن برترى دارد آن را بازگو كنيد. 3. اگر ناخودآگاه سخنى گفتيد كه نبايد آن را ابراز مى ‏كرديد خودتان را تنبيه كنيد؛ بدين صورت يك شبانه روز زبانتان را از سخن گفتن (جز در موارد خيلى ضرورى) بازداريد. 4. سنجيده و بجا سخن گوييد (سنجيده گويي) و حرف بيهوده نزنيد. مي توانيد عناوين صحبت هایی كه قرار است در يك مكالمه بزنيد را قبل از آن مرور كنيد. 5. سعي كنيد تنها به هنگام ضرورت صحبت كنيد (كم گويي). لازم نيست هرچه مي‌دانيد بگوييد تا به اشتباه، رازي را فاش كنيد. 6. مختصر و مفيد سخن بگوييد. 7. از روي علم و آگاهي سخن گفته و هيچگاه بدون تأمل كافي حرف نزنيد: به آثار و پيامدهاي حرف هاي خود توجه كنيد. 8. در مورد اموري كه به شما مربوط نيست يا تخصص آن را نداريد، حرفي نزنيد. 9. به پيامدهاي منفي و آسيب هاي ناشي از فاش شدن رازهايتان بينديشيد. 10. پيوسته در نظر داشته باشيد كه سخنان شما، حاكي از شخصيت و ميزان عقل شماست. 11. از خداوند بزرگ براى غلبه بر نفس خود كمك بگيريد و همواره او را به استمداد طلبيده و در مواقعى كه تحت فشار قرار مى‏ گيريد به ذكر خداوند و استغفار پناه ببريد (خصوصا ذكر شريف: لا حول و لا قوه الا بالله)

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#راهنمايي و تاثير گذاري بر دانشجو