آرامش روانی


سؤال :

چه كنم تا هميشه آرامش خاطر داشته باشم؟


جواب :

پاسخ: نگرانى‏ها داراى انواع مختلفى است؛ كه بعضى از آنها طبيعى بوده و بايد در روان آدمى حاضر باشد؛ ولى برخى نيز نابجا بوده و بايد به مبارزه ريشه‏اى با آن پرداخت. در هر صورت آرامش روانى، امرى مطلوب است كه براى دست‏يابى آن بايد تلاش كرد، عمل به توصيه‏هاى زير مى‏تواند در اين رابطه كارساز باشد: 1. سعى در درك صحيح از فلسفه زندگى و حيات؛ اين مقوله كمك خواهد كرد تا انسان، جايگاه خود را در هستى بشناسد و در پرتو آن، راه درست زندگى را بيابد. دسترسى به اين نكته، بخش مهمى از نگرانى‏ها را برطرف خواهد ساخت. 2. ياد خدا و توجه به جايگاه او در هستى و اينكه ما در حال سير به سوى او هستيم: «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» (بقره (2)، آيه 156.) 3. بر پاداشتن نماز در اوقات خود و با توجه به شرايط و آداب آن؛ 4. تلاوت قرآن و تأمّل و تدبّر در آيات آن؛ مزمل (73)، آيه 20. 5. دعا و راز و نياز با خالق هستى، به ويژه در شب‏ها و مواقع تنهايى؛ (بقره (2)، آيه 186.) 6. توكل به خداوند در همه امور زندگى و اعتماد و اعتقاد به قضا و قدر الهى‏ (احزاب (33)، آيه 23.) 7. در صورت نياز ازدواج نقش مؤثرى در سكينه و آرامش خاطر دارد (روم (30)، آيه 6.) براى مطالعه بيشتر ر.ك: الف. محمود اكبرى، غم و شادى در سيره معصومان. ب. نورمن و نينت پيل، مثبت درمانى، ترجمه توراندخت تمدن، نشر دايره، پاييز 1378.

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#راهنمايي و تاثير گذاري بر دانشجو