ويژگيهاي انسان مثبت اندیش


سؤال :

چگونه مثبت نگر باشيم؟ انسانهاي مثبت نگر چه ويژگيهايي دارند؟


جواب :

پرسشگر گرامی ازحسن اعتماد شما واز اينکه سوالات خود را با ما در ميان می گذارديد، بر خود باليده و سعي مي کنيم با راهکارهاي ارسالي به شما را در رسیدن به مثبت اندیشی ياري رسانيم. نويسنده اي حالات دو زنداني را شرح می دهد دو نفر در زمان جنگ جهانی زندانی بودند و به غیر از یک پنجره کوچک هیچ راه ارتباطی به جهان خارج نداشتند. یکی از این دو نفر از آن پنجره به آسمان نگاه می کرد و از دیدن ماه و ستارگان لذت می برد اما نفر دوم از آن پنجره به جوي آب و کوچه اي پر گل و لاي مي نگریست. گرچه شرایط زندگی این دو نفرشبیه هم بود اما از آنجا که شیوه نگرش آنان باهم متفاوت بود یکی از آندو از زندگی خود لذت می برد اما دیگری زندگی را برای خود به جهنمی تبدیل کرده بود. سبک نگرش و تفکر ما در شناخت و تفسیر ما از زندگی تاثیر بسیاری دارد، به گونه ای که با تغییر در نگرش انسان به حوادث ، زندگی او سمت و سوی دیگر پیدا می کند. افکار از چنان قدرتی برخوردارند که می توانند سازنده یا ویرانگر باشند، بنا براین باید به خود بیاموزیم که افکارمان را هوشمندانه کنترل کنیم تا در زندگی به موفقیتها و کامیابی های بزرگی دست یابیم. نگرش واندیشه ی مثبت می تواند زندگی انسان را علیرغم مشکلات و فراز و نشیب های بسیار به محیطی آرام و مصفا تبدیل کند. احساس خوشبختی و سعادت هر کس در گرو چگونگی نگرش او به زندگی است و زندگی او به همان صورت شکل می گیرد که او باور دارد.موفق ترین انسانها کسانی هستند که توانسته اند در ذهن خود اندیشه های مثبت داشته باشند آنان که می پندارند قادر نیستند بر مشکلات زندگی غلبه کنند در واقع مثبت نگری را کنار گذاشته و در جنبه های منفی وقایع تمرکز کرده اند. ویژگی انسان های مثبت اندیش: 1. شناخت نظام آفرينش: به حكم عبارت معروف: «الناس اعداء ماجهلوا» مردم دشمن چيزي هستند كه به آن نادانند» مي توان گفت: به هر ميزان كه شناخت آدمي، كاملتر و عميق تر شود، نگرش او به مسائل، واقع بينانه تر و شفاف تر مي گردد. معمولاافرادي كه با خدا رابطه دارند به مثبت اندیشی بسيار تمايل دارند. زيرا از نظام آفرينش، شناخت درستي دارند و برطبق بينش خود، جهان رادارای هدفی معین می دانند واز جهان هستی به درک درستی دست پیدا کرد ه و شناخت دقیقی ازحوادث وپدیده های جهان مادی دارند،چنین افرادی مشکلات ومصایب دنیا راامتحان الهی می دانندوزندگی خود را پوچ وبی هدف نمی دانند وحتی حوادث تلخ زندگی را دارای معنا ،مفهوم وهدف می دانند، از اینرو تحمل اینگونه حوادث برای انان شیرین وراحت می شود. به هر ميزان که ايمان و معرفت انسان ، کامل تر و عميق تر شود، موجب ايجاد بينشي واقع بينانه و شفاف تر مي گردد. شناخت و معرفت خدا نيز موجب خوش بيني و حسن ظن به او خواهد شد. حضرت امام صادق عليه السّلام مى‏فرمايد :حسن الظّنّ اصله من حسن ايمان المرء و سلامة صدره. (شرح‏مصباح‏الشريعة ص : 516 ) حسن ظنّ و مثبت انديشي ، از حسن ايمان ناشى مى‏شود ، هر چند آدمى ايمانش بهتر است و سينه‏اش از تيرگى و سياهى سالمتر است، حسن ظنّ او بيشتر است. 2.امید: یکی ازتفاوتهاي مهم انسان و حيوان داشتن اميد درزندگي است. اميد، به زندگي انسان معنا جهت صفا شور و حرارت مي بخشد. بدون اميد زندگي آدمي به جهنمي غيرقابل تحمل تبديل مي شود. انسان های مثبت اندیش همیشه و در همه و حتی در بدترین شرایط امید خود را از دست نمی دهند و دنیا اطراف خود را علیرغم تمام مشکلات قابل اطمینان و زیبا ارزیابی می کنند. 3. تمرکز بر نقاط مثبت:انسان های مثبت اندیش بیش از آنکه به نقاط ضعف و ویژگی های منفی خود توجه داشته باشند بیشتر بر نقاط قوت خود متمرکز می شوند. د رضمن چنین افرادی به جای آنکه بر روی جنبه های منفی زندگی متمرکز شوند، توجه خودرا بیشتر بر روی جنبه های مثبت اتفاقات و حوادث زندگی خود معطوف می کنند. 4. انتظار رویدادهای مثبت: این افراد در جهانی آکنده از ایمنی و امنیت زندگی می کنند و همواره انتظار وقوع رویدادهای مثبت را دارند. 5. روابط اجتماعی بالا:این افراد دارای روحیه شاد و روابط اجتماعی بالایی هستند وانسان از معاشرت با آنان لذت می برد. 6. تکیه بر توانایی های خود: چنین افرادی در مقابله با مشکلات زندگی بر تواناییهای خود تاکید دارندوبه جای اینکه خود را تسلیم عوامل جبری بدانند ،اراده خود رادر ترسیم سرنوشت خود سهیم می دانند وبه راحتی تسلیم عوامل بیرونی نمی شوند. 7. انتظار آینده روشن:آنان آینده را روشن وامیدوارکننده تصویر می کنند ومنتظر آینده ای نوید بخش هستند. 8. عدم ترس از شکست: چنین افرادی شکست را پایان راه نمی دانند واز شکست هیچ ترسی ندارند بلکه شکست را پلی به سوی پیروزی می دانند وبرای رسیدن به اهداف بلند مرتبه تمام تلاش خود را به کارمی گیرند. 9. برنامه ریزی برای آینده:آنان بیش از آنکه متوجه گذشته خود باشند و گذشته خود را افسوس بخورند ،انتظار آینده را دارند وبرای رسیدن به اهداف خود در آینده برنامه ریزی دارند. تكنيك هاي رسيدن به مثبت انديشي براي رسيدن به مثبت انديشي تكنك هاي فراواني پيشنهاد شده كه در اين قسمت به آنها اشاره مي نمائيم: 1- نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشیم و خود را خوب،توانا و با ارزش بدانیم. 2- لیستی از صفات مثبت خود تهیه کنیم و راههای تقویت آنها را بیابیم و تجربه کنیم. 3- لیستی افکار منفی خو در طی روز تهیه و سعی کنیم برای هر فکر منفی یک فکر مثبت معادل بیابیم تا به کمک آن بتوانیم با افکار منفی مقابله کنیم. 4- سعی کنیم در گفتار و در برخوردهای روزانه از کلمات و جملات مثبت استفاده کنیم،مثلا در ملاقات با دیگران به جای استفاده از کلمه«خسته نباشید»که دارای بار منفی و القای حس خستگی است،بگوییم«خدا قوت»،«شاد باشید»و یا «پر انرژی باشید» 5- افکار خود را متوجه خوبیها و جنبه های مثبت زندگی کنیم تا به مرور مثبث نگر شویم. 6- با خوش بینی سعی کنیم،دستوراتی به ذهن خود بدهیم که اندیشه های جدید مثبت شکل گیرند. 7- هر روز صبح که از خواب بر می خیزیم با نگاه کردن به یک منظره یک تابلوی نقاشی زیبا و یا اسما الله روز خود را با نشاط و خوش بینی آغاز کنیم. 8-از افراد منفی نگر یا موقعیتهایی که باعث ایجاد افکار نا خوشایند و منفی می شوند دوری و یا سعی کنیم کمتر با آنها برخورد داشته باشیم. 9- به مشکلات به عنوان محکی برای ارزیابی توانایی های خود نگاه کنیم و هرگز نتیجه بدی را پیش بینی نکنیم،زیرا مشکلات به اندازه ای مهم هستند که ما آنها را مهم می پنداریم. 10- به لحظات زیبا و دوست داشتنی گذشته خود فکر و سعی کنیم آنها را تکرار نماییم. 11- از تردید و دودلی دوری کرده و کارها را با جدیت دنبال کنیم. 12- به ندای منفی درونی خود و تلقین های مخرب و نگران کننده ی دیگران بی توجه باشیم و سعی کنیم عکس آنها را انجام دهیم. 13- به قدرت بی کران خداوند ایمان داشته باشیم و با خود تکرار کنیم که من لیاقت بهترین ها را دارم و با لطف خدای بزرگ به آنها خواهم رسید. 14- از میان اهداف خود هدفی را انتخاب کنیم که امید بیشتری به موفقیت آن داریم و در تلاش برای تحقق آن،به فکر تایید یا تکذیب دیگران نباشیم. 15- در توصیف احوال و زندگی خود از کلمات مثبت استفاده کنیم. 16- در تعریف از افراد خانواده یا دوستان از کلمات مثبت و روحیه بخش استفاده کنیم(فلانی شخص بسیار شریف و بزرگواری است.) 17- از چشم و هم چشمی و حسادت که باعث ایجاد افکار منفی می شود دوری و سعی کنیم روش زندگی خود را خودمان انتخاب کنیم. 18- هرگز شعار خواستن، توانستن است را فرامو ش نکنیم و بدانیم که در سایه سعی و تلاش به آنچه بخواهیم می رسیم. 19- قدر لحظات زندگی را بدانیم و از آنها به خوبی استفاده کنیم،زیرا هرگز تکرار نمی شوند. 20- برای تغییر اوضاع و شرایط نا مساعد اقدام کنیم و مطمئن باشیم که می توانیم آنها از بین ببریم. 21- از خود انتظار بیش از حد نداشته باشیم و خود را همه فن حریف ندانیم،به عبارت دیگر از کمال گرایی مطلق که باعث اضطراب و احساس عجز و ناتوانی می شود خودداری کنیم. 22- خود را از قید و بندهای آزار دهنده رها و ساده زندگی کنیم تا فکر و خیال آسوده ای داشته باشیم. 23- از انزوا و گوشه گیری که باعث ایجاد افکار منفی می شود دوری و اوقات خود را در جمع خانواده،فامیل و دوستان سپری کنیم. 24- هر وقت احساس کردیم که افکار منفی سراغمان آمده است،وضعیت خود را تغییر دهیم و به کاری سرگرم شویم. 25- ممکن است هنگام خواب در رختخواب افکار منفی به سراغمان بیاید،تا خسته نشده ایم به رختخواب نرویم. 26- هرگز به هیچ وجه خود را بدبخت،ناتوان و درمانده احساس نکنیم. 27- اعتماد به نفس خود را در هر شرایطی حفظ کنیم و هرگز به دیگران اجازه ندهیم که آن را متزلزل کنند.باید متوجه باشیم که اعتماد به نفس کلید خلق تفکر مثبت است. 28- خندیدن را فراموش نکنیم،خندیدن باعث می شود تا افکار ناراحت کننده و منفی جای خود را به مثبت و شاد بدهند. 29. بهترين زبان براي مرور تفکرات و انديشه‌هاي مثبت در ذهن، قبل از خواب و در رختخواب است. در اين زمان مي‌توانيد خيلي خوب با ضمير ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کنيد و بعد که از خواب بيدار شديد، آن تفکرات در ذهنتان مانده است و تمام روز مثبت فکر خواهيد کرد. 30-در مورد موانع اصلي سر راه موفقيت خود فکر کنيد و آنها را روي کاغذ بنويسيد. بعد براي هر مانع و مشکل تجسم کنيد که چطور مي‌توانيد راه‌حلي براي از ميان برداشتن آن پيدا کنيد. 31- به مهارت‌هاي جديدی فکر کنيد که براي رسيدن به «موفقيت» به آنها نيازداريدوآن را روي کاغذ يادداشت کنيد. خود را در طلب کسب آن‌ مهارت‌ها تجسم کنيد. -32 براي تغيير اوضاع و شرايط نامساعد اقدام کنيم و مطمئن باشيم براي هر مشکلي راه حلي وجود دارد و ما مي توانيم با راه حلي مناسب آنها را از بين ببريم. -33 هر وقت احساس کرديم که افکار منفي سراغمان آمده است، وضعيت خود را تغيير دهيم و به کاري سرگرم شويم. -34ممکن است هنگام خواب در رختخواب افکار منفي به سراغمان بيايد، تا خسته نشده‌ايم به رختخواب نرويم. -35 اعتماد به نفس خود را در هر شرايطي حفظ کنيم و هرگز به ديگران اجازه ندهيم که آن را متزلزل کنند. بايد متوجه باشيم که اعتماد به نفس کليد خلق تفکر مثبت است. 36- توقعات خود را از ديگران کاهش دهيد؛ و رضايت از زندگي خود و ديگران را تمرين کنيد. اجرای راهکارهای تقویت تفکر مثبت هیچ هزینه ای ندارند و به سن و سال افراد نیز مرتبط نمی شوند.فقط این شعار را فراموش نکنیم:«اگر افکارمان را کنترل کنیم،زندگی مان متحول می شود.» بنا براین اجرای راهکارها را از همین حالا شروع کنیم و آن را به فردا موکول نکنیم،زیرا ممکن است فردا هرگز نیاید. منبع: سایت اندیشه قم محمد صادق آقاجانی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#راهنمايي و تاثير گذاري بر دانشجو