فكر مى‏ كنم زشت ‏ترين دختر دنيا هستم ...


سؤال :

من خودم از قيافه ‏ام بدم مى ‏آيد، هميشه فكر مى‏ كنم زشت ‏ترين دختر دنيا هستم ؛ مى ‏خواهم اين ذهنيت را از بين ببرم، چه كنم؟


جواب :

جامع نگرى و واقع ‏بينى از پايه ‏هاى انديشه صحيح است و زمانى مى‏ توان به اين مهم دست يافت كه جنبه ‏هاى مختلف هر پديده مورد توجه قرار گيرد و از نگرش تك بعدى دورى شود. به هر چيزى نگاه كنيد، داراى جنبه‏ هاى مثبت و منفى است؛ انسان نيز از اين قاعده مستثنا نيست؛ بنابراين براى اينكه نگرش صحيح و جامعى - چه از محيط اطراف و چه نسبت به خود داشته باشيم - بايد به هر دو جنبه آن توجه كنيم. نقاط قوت چيزى ما را به ناديده گرفتن ضعف‏ هاى آن نكشاند و برعكس نقاط ضعف چيزى، ما را از مشاهده مسائل مثبت و ارزشمند آن محروم نكند. روان‏شناسان مى ‏گويند: انسان سالم، كسى است كه خود را آن‏گونه كه هست، بپذيرد؛ يعنى، هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف خود را مد نظر قرار دهد؛ زيرا بزرگ جلوه دادن نقاط قوت، به خود بزرگ‏بينى منجر مى ‏شود و با برجسته كردن نقاط ضعف، احساس كهترى و نا ارزنده سازى در فرد به وجود مى‏ آيد. انسان پخته و سالم، كسى است كه به هر دو جنبه نگاه كند و از هر گونه افراط و تفريط بپرهيزد. با اين مقدمه كوتاه، توجه به چند نكته زير ضرورى است: يكم. بايد ديد اين ذهنيت و تصويرى كه از خود داريد، چقدر با واقعيت مطابق است؟! چه بسا افراد با منفى نگرى و نگرش خاصى، نمى ‏توانند واقع را آن گونه كه هست، مشاهده كنند. بايسته است در اين باره خوب بينديشيد و از هر گونه مبالغه در اين باره اجتناب كنيد. دوم. به فرض كه از نظر ظاهرى چنين نقطه ضعفى در شما وجود دارد؛ ولى بايد ديد آيا تمام هستى شما در همين مطلب خلاصه مى ‏شود و هيچ نقطه قوتى در شما نيست!؟ به نظر نمى ‏رسد كه از نعمت ‏هاى وجودى ديگرى برخوردار نباشيد. اگر فقط اندكى در اين باره بينديشيد، صدها خصوصيت مثبت و ارزشمند در خودتان مى ‏يابيد كه به سادگى، از كنار آن گذشته ‏ايد و توجه چندانى به آنها نكرده ‏ايد. بنابراين توصيه مى ‏شود آنها را به ياد آورده و براى خود بازگو كنيد و به زبان آوريد و يا روى كاغذى يادداشت كنيد. به خود بباورانيد كه من از اين امتيازات و ارزش‏هاى مثبت بهره‏ مند هستم. سوم. زيبايى ظاهرى گر چه يك امتياز محسوب مى ‏شود، اما علت موفقيت، سعادت و خوشبختى انسان نيست. افراد زيادى هستند كه از وضعيت ظاهرى چندانى برخوردار نيستند؛ ولى هيچ‏گاه احساس بى‏ارزشى نمى ‏كنند، بلكه احساس خوشبختى و موفقيت دارند و با آرامش زندگى مى ‏كنند و با تكيه بر جنبه‏ هاى مثبت و ارزشمند خود بسيار شاد و با نشاط هستند. بنابراين، خوشبختى، مساوى با خوش چهره بودن نيست. چهارم. بسيارى از شرايط و موقعيت ‏هايى كه در آن واقع هستيم، در اختيار ما نيست و بر طبق ذوق و سليقه و خواست ما شكل نگرفته است. گاهى با آرزوهاى ما مطابقت ندارد و در واقع نمى ‏توان آن‏گونه كه ما مى‏ خواهيم شرايط و امكانات را تغيير دهيم. اما مى ‏توانيم خود را با آن موقعيت‏ ها منطبق كنيم و با انعطاف و اصلاح نگرش خود و پذيرفتن اين واقعيت ‏هاى خارجى به سازگارى با خود و اطراف خود بينديشيم و عمل كنيم. *** در اين رابطه نكاتى چند بيان مى ‏شود؛ اميد است با به كار بستن آنها، از اين ذهنيت خارج شويد: 1. موفقيت ‏هاى گذشته و توانمندى ‏هاى مختلف خود را در ذهن‏تان مرور كنيد. 2. از نظر جسمانى و ظاهرى، خود را با ديگران مقايسه نكنيد. 3. هرگاه جلوى آينه قرار گرفتيد، خود را به داشتن ويژگى ‏هاى مثبت ظاهرى تلقين كنيد. 4. درباره خوشبختى و سعادت مطالعه كنيد و خوب درباره ملاك‏ها و معيارهاى آن بينديشيد. 5. درباره انواع زيبايى ‏ها - اعم از ظاهرى و معنوى - و ارزش و اهميت هر كدام و نقش هر يك در موفقيت و خوشبختى انسان‏ها، بيشتر بينديشيد و مطالعه كنيد. مطمئناً در خواهيد يافت زيبايى ‏هاى معنوى، بسيار متنوع ‏تر و نقش آفرينى آن در زندگى بيشتر و عميق ‏تر است. 6. سعى كنيد خود را اصلاح كنيد؛ يعنى تصويرى مثبت از خود درست كنيد و ريشه و اساس نگرش منفى كه شما به قيافه ظاهرى خود پيدا كرده ‏ايد، همين خود پنداره منفى است و توصيه ‏هايى كه شده همه براى اين است كه شما نگرش منفی ای كه از خود داريد را تغيير دهيد.

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#دغدغه نسبت به خصوصيات جسمي