فراموشی علاقه


سؤال :

راه حل فراموش كردن علاقه نادرست چيست؟


جواب :

بايد قبول كنيد كه فراموش كردن فردي كه انسان به او علاقه دارد و دائم ياد او در ذهنش تداعي مي شود، كاري سخت و دشوار است. انسان مثل كامپيوتر يا آدم آهني نيست كه با تغيير يك برنامه، رفتارش تغيير كند. انسان موجودي است پر از عواطف و احساسات، و همين احساسات و عواطف هستند كه گاهي اوقات او را در تصميم گيري ها و اجراي برنامه هايش با مشكل مواجه مي سازند. بسياري از اوقات فرد از لحاظ عقلي و منطقي به تصميمي مي رسد، ولي به راحتي نمي تواند آن تصميم را عملي كند. شما الآن خودتان به اين نتيجه رسيده ايد كه بايد اين فرد را فراموش كنيد اما اجراي اين تصميم برايتان مشكل است؛ ولي مطمئن باشيد كه اين كار شدني است و هرگز غير ممكن نيست. گمان نكنيد كه در صورت فراموشي او دنيا به آخر مي رسد. طبيعتاً در مدتي هم كه او را فراموش كنيد كاملا بر خودتان و فكر و ذهنتان مسلط مي‌شويد و بهتر مي‌توانيد در مورد آينده تان تصميم بگيريد. البته انجام كارهاي مهم و بزرگ بدون تحمل سختي‌ها و مشكلات امكان‌پذير نيست، اما ديري نمي‌پايد كه شهد شيرين پيروزي و موفقيت، خستگي را از تن انسان بيرون مي‌كند. پرسشگر گرامي همانطور كه مي دانيد فراموشي فردي كه چند ماه به او علاقه داشته ايد و دائماً فكر و ذكرتان ياد او بوده است، نياز به زمان دارد. نبايد از خودتان انتظار داشته باشيد به راحتي بتوانيد ياد او را از صفحه ذهنتان پاك كنيد. چه بسا حداقل همين ميزان زمان لازم باشد كه بتوانيد به طور كل او را فراموش كنيد. پس عجله نكنيد و مأيوس هم نشويد. يكي از مصاديق صبر و شكيبايي، صبر در سختي هاست. پس بر خودتان مسلط باشيد و باور داشته باشيد كه با توكل بر خدا مي توانيد اين راه را طي كنيد. اين مسير را از توصيه‏ هاى زير تعقيب نماييد : 1- سعي كنيد هيچ آثاري از ايشان را جلوي ديد خود نداشته باشيد مانند عكس، شماره تلفن و يادگاري ها و... ، آنها را محو كنيد. همچنين سعي كنيد از حضور در مكان هايي كه احتمال برخورد با او را داريد خودداري كنيد. مثلا سعي كنيد درسهاي ترم آينده تان را به گونه اي انتخاب كنيد كه كمتر با او همكلاس شويد. 2- افرادي كه در وضعيت شما قرار دارند به هيچ وجه نقاط منفي و بدي ها و آسيب هايي كه از طرف مقابل متحمل شدند را نمي بينند و به همين دليل علاقه و وابستگي آنها ثابت مي ماند. شما ليستي از نقاط منفي ايشان و مشكلاتي كه الان و بعد از ازدواج با ايشان براي شما ايجاد خواهد كرد را بنويسيد و هر روز مرور كنيد تا نگرشتان نسبت به ايشان منطقي تر شده و احساس ناراحتي و يا به عبارتي تنفر از ايشان ايجاد شود. 3- درباره امتيازات اين جدايي و خوبي هاي جدا شدن از ايشان نيز با خود فكر كنيد و سعي كنيد با خوشحالي از اينكه با ايشان ازدواج نكرده ايد مطالبي را يادداشت كنيد. 4 - انجام كارهايي مانند ورزش‌هاي دسته جمعي، تعاملات اجتماعي، سرگرمي و تفريح و پرهيز از تنهايي بسيار مفيد هستند. 5- هنگام هجوم افكار و تصاوير ايشان به ذهن، بدون پرورش و فكر كردن مكان را ترك كرده و يا توجه و تمركزتان را به چيزي جلب كنيد. مثلا با قطع كردن افكار، مشغول گفتگو با فرد ديگري شويد، با عجله آن مكان را ترك كنيد، با روشن كردن تلويزيون سعي در تمركز ديداري و شنيداري نسبت به نوع برنامه و حتي نوع لباس هاي مجريان و بازيگران و اسامي آنها كنيد. 6- ساعات و لحظاتي كه شما ارتباط داشته ايد بسيار وسوسه برانگيز خواهند بود؛ مانند معتادي كه ترك كرده اما مكان و زمان هاي مصرف در روزهاي اوليه براي او وسوسه انگيز بوده و ممكن است رفتاري مانند عصباني شدن و تحريك پذيري و يا رفتن به طرف مصرف زياد باشد. بنابراين شما نيز بايد با تغيير موقعيت فيزيكي و سرگرم شدن به يك كاري كه عمدا در اين ساعات در نظر خواهيد گرفت و با آرام سازي ذهني سعي مي كنيد با اين وسوسه ها مبارزه كنيد. 7- از آنجا كه تأليف قلوب به دست خداوند است و گاه آدمى بدون دليل از ديدن كسى احساس خوشحالى مى‏كند و يا ناخرسند است، لذا از حضرت حق جل جلاله كمك بگيريد و دعا كنيد تا محبت آن دختر را از دل شما خارج و در عوض فردى بهتر و شايسته‏تر از او را نصيب شما فرمايد و يقين داشته باشيد كه خداوند در اين كار شما را يارى كرده و دعاى شما را اجابت مى‏فرمايد. تنها كافى است شما از عمق دل اين خواسته را از او بخواهيد و حداقل چندين مرتبه و به ويژه در مواقع حساس و اجابت دعا اين خواسته را از خداوند متعال بخواهيد. 8- روابط اجتماعي و دوستانه بيشتري با همسن و سالان و پسران همكلاس خود برقرار كنيد. 9- حتي المقدور از تنها بودن در مكاني براي مدت زياد اجتناب كنيد تا فكر وي به ذهن شما وارد نشود. 10- حتي‌المقدور بيكار نباشيد و اوقات فراغت خود را با فعاليت‌هاي مختلف به خصوص فعاليت‌هاي دسته ‌جمعي پر كنيد. 11- به امور مذهبي و عبادات به ويژه نماز اول وقت اهتمام بيشتري نشان دهيد. 12- هر روز حداقل ده دقيقه قرآن (با توجه به معنا و ترجمه آن) تلاوت كنيد. 13- با افراد مومن، موفق، با نشاط و اهل كار و فعاليت طرح دوستي بريزيد كه نقش بسيار زيادي در تقويت ايمان و اراده شما دارند. 14- مراقب نگاهتان باشيد. 15- آنگاه كه او يا كسي را ديديد كه دل شما را لرزاند بگوييد: «يا خَيرَ حَبيبٍ و محبوبٍ، صلّ علي محمد و آل محمد» 16- توكل به خدا و توسل به ائمۀ اطهار (عليهم السلام) را فراموش نكنيد. پرسشگر گرامي؛ يگانه راهي كه انسانها را به مقصد بلند موفقيت‌هاي مادي و معنوي خواهد رساند، عمل به آموزه‌هاي دين و عقل پاك است. موفق باشيد و باز هم با ما بگوييد.

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#وابستگي عاطفي به يکديگر