ازدواج با فردی که رابطه داشته


سؤال :

ببخشیدچطورمیشه خصوصیات کسی روبرای ازدواج فهمید؟ اگرکسی گذشته ی خوبی نداشته وباکسی رابطه جنسی داشته ومیگه توبه کرده چطوربایدفهمیدکه راست میگه وایاازدواج بااین شخص عاقلانس


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگر سابقه اش از مسیر حرام و نامشروع بوده و شما دختر عفیف و معتقدی هستی از ازدواج با وی اجتناب کن

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#روابط جنسی