بهترين، پاك ترين و سالم ترين رشته تحصیلی و شغل براي بانوان


سؤال :

به نظر شما با توجه به شرايط فعلي جامعه بهترين، پاك ترين و سالم ترين رشته تحصیلی و شغل براي بانوان و دختران مذهبي در شرايط فعلي جامعه ما چيست؟


جواب :

خوشحاليم بار ديگر شما مخاطب ما هستيد اميدواريم راهنماي خوبي در رابطه با اين موضوع براي شما باشيم. هر چند شما خواستار بيان خاص اين موضوع هستيد اما بعلل متفاوت نمي توان در اين مورد اظهار نظر خاص و مشخصی داد : 1- ممكن است يك رشته و يا شغلي براي زن مناسب باشد اما اين زن تنها خودش درگير شغلش نيست زيرا خانواده، همسر، فرزندان و ... درگير اين رشته و شغل هستند و ممكن است در همين شغل خاص نيز به زندگي فردي و يا خانوادگي خود آسيب بزند. 2- امروز با توجه به تغييرات زندگي افراد، نمي توان شغل و رشته ای را معرفي نمود كه فقط مختص به زنان است و مردي در آن محيط وجود ندارد. مثلا همه اساتيد او زن باشند و يا هيچ دانشجوي مردي وجود نداشته باشد؛ لذا بالا بردن روحيه مذهبي و تدين فرد مي تواند به او در اين زمينه كمك موثري نمايد. 3- هر رشته و شغلي می تواند براي زن داراي جنبه هاي مثبت و منفي باشد و نمي توان يك حكم كلي در اين مورد ارائه داد. 4- ممكن است در يك شغلي كه كاملا زنانه هم هست (مانند متخصص زنان و زایمان، متخصص سونوگرافی و رادیولوژی زنان، معلم مدارس دخترانه) فردي نتواند جلوي آسيب به خانواده خود را بگيرد و خستگي خود را به خانواده ببرد. لذا هيچ شغلي را نمي توان نام برد كه هيچ آسيبي به همراه نداشته باشد. *** در ادامه به نكاتي اشاره می کنیم كه در انتخاب فرد مي تواند تاثير مهمي داشته باشد : 1. در انتخاب رشته بايد طوري عمل نمود كه آينده شغلي را در نظر داشت و بازار كار و مخاطبين آن هم مورد نظر قرار بگيرند. 2. در انتخاب شغل بايد طوري عمل شود كه كمترين ارتباط با مردان وجود داشته باشد و اگر بنا به ضرورت نياز به ارتباط وجود دارد در حداقل ارتباط و تماس، اين كار صورت گيرد. 3. راهي را بايد در پيش گرفت كه اين اشتغال كمترين آسيب را براي زندگي خانوادگي فرد داشته باشد تا از آسيب هايي که در آينده براي فرزندان آنها ممكن است پيش بيايد جلوگيري كند. 4. دختران مذهبي و متدين سعي نمايند در جامعه حضور فعال و مثبت داشته باشند اما براي داشتن يك رابطه سالم به اين نكات توجه نمايند : - در مقابل افراد نامحرم، رفتارى متكبّرانه و قاطعانه داشته باشند، نه رفتارى صميمانه. - در صورت ضرورت و در حد نیاز، رابطه علمی یا کاری برقرار شود. - در ارتباط با نامحرم، قصد تلذذ و ريبه در كار نباشد. - از روابط عاطفی و دوستانه و نیز گفتگوهاى تحريك كننده با نامحرم پرهيز شود. - ذهن خود را بيشتر درگير موضوعات درسي نماييد و كمتر به موضوع خارج از درس فكر نمايند. - سعي نمايند در برخورد با نامحرم برخوردي منطقي داشته باشند. - دو نفر نامحرم در محيط بسته تنها نمانند. - تا حد امكان محيط و وظايف كاري خود را جدا انجام دهند و كمترين ارتباط برقرار شود. *** نكته پاياني : طبيعي است كه نفس اشتغال براي خانم ها گرچه از نظر اقتصادي و برخی اوقات ضرورت (مانند پزشک و متخصص زنان و معلم مدارس دختران) و بعضي جنبه هاي ديگر ممكن است مفيد باشد اما بدون ترديد عدم حضور فعال زن در خانواده و زمين ماندن برخي از مسؤوليت ها از قبيل خانه داري و شوهرداري و تربیت فرزند از يك سو و خستگي ها و استرس هايي كه براي خانم ها ايجاد مي كند از سوي ديگر براي خانواده ضررهايي را به دنبال دارد و استحكام خانواده را با مشكل مواجه مي كند. اما بكارگيري نكات و تدابير لازم مي تواند اين آسيب ها را به حداقل برساند. مطلب ديگري كه توجه به آن ضروري است اين است كه نوع كار، مقدار زماني كه زن بايد صرف آن كار كند، محل و نوع همكاران همه اينها در تدابير اوليه بايد لحاظ شود.طبيعي است اگر كار سخت باشد و با ساختار جسماني و رواني زن ناسازگار باشد آسيب هاي بيشتري دارد و همينطور اگر همكاران زن همه يا اكثر آنها مرد باشند مي تواند در روابط عاطفي او با همسرش اثر منفي بگذارد و همچنين هر چه مقدار زماني كه بايد صرف آن كار شود بيشتر باشد بيشتر باعث عدم حضور فعال زن در خانه مي شود و نوع كار حداقل در برخي از دوره ها مانند دوره بارداري كه زن بيشتر به استراحت نياز دارد و همچنين او به آرامش بيشتر و محيط سالم تر و تغذيه مناسب تر نياز دارد، بيشترين ضرر را براي خانم ها و فرزندانشان دارد. اينها موضوعات مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و الا ضررهاي جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت. نویسنده : حامد محقق زاده

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#انتخاب رشته و تغيير رشته