آگاه بودن خواستگار از ارتباط


سؤال :

سلام ایامن میتونم باکسی ازدواج کنم که خواهرش قبلاازدوستی اشتباه من بایه پسراطلاع داشت درصورتی که برادرش ازم خوشش میاد؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگر به مرد مسئله ارتباط قبلی ات را توضیح بدهی و او پس از آن توضیح نظرش نسبت به ازدواج با شما تغییری نکند و قول بدهد در این خصوص رنجشی برای شما ایجاد نکند منعی ندارد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مذهبی