استرس و فراموشی مطالب درسی


سؤال :

آيا استرس سر جلسه امتحان باعث افزايش فراموشى مطالب درسی مى شود؟


جواب :

جواب این سوال،اجمالا مثبت است دراين مورد مى توانيد به كتاب هاى روانشناسى يادگيرى مراجعه كنيد؛ البته بروز استرس در سر جلسه امتحان مى تواند دلايل متعددى داشته باشد باوجود اين، هر چند به دليل اينكه اطلاعاتى از شرايط شما نداريم نمى توان درباره مشكل فوق وعلت اصلى آن و راهكارهاى مقابله با آن اظهار نظر قطعى كرد و براى اين منظور به اطلاعات بيشتر و دقيق ترى نيازمند است و اگر در مشاوره حضورى به بررسى مفصل تر آن پرداخته شود، بهتر خواهد بود ولى در عين حال بطور كلى توجه به اين نكات در كاهش استرس امتحان بسيار موثر است : 1. حتى المقدور از روش آزمون و امتحان هر يك از اساتيد اطلاع دقيق ترى پيدا كنيد چون هر يك از اساتيد روش خاص خود را در طرح سؤال و نمره گذارى و بارم بندى و ميزان توجه به جزئيات يا مطالب كلى و... دارند. در آن صورت بهتر مى توانيد خود را براى امتحان آماده نماييد. 2. سعى كنيد آخرين يا از آخرين افرادى باشيد كه اوراق امتحانى خود را به مسؤولين برگزارى امتحان تحويل مى دهند، باشيد و هيچ شتابى در ترك جلسه امتحان نداشته باشيد. 3. پس از پاسخ دادن به سؤالات، حتما بار ديگر پاسخ هاى خود را كنترل كنيد و از صحت و سقم آنها و دقت كافى به پاسخ ها اطمينان حاصل نماييد. 4. هنگام مطالعه مطالب، جزوه و كتاب هاى درسى به نكات جزيى بيشتر توجه كنيد. 5. حتى المقدور قبل از امتحان و پس از يك بار دوره كردن كتاب يا جزوه، با يكى از دوستان دقيق و نكته سنج خود مطالب را براى يكديگر بازگو كنيد تا مطمئن شويد كه تمام ريز مطالب را خوانده ايد و ياد گرفته ايد. نویسنده : گروه روانشناسی و مشاوره پرسمان

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اضطراب امتحان