اضطراب امتحان


سؤال :

من خیلی درس می‌خوانم، حتّی بعضی مواقع صفحه‌های دفترم نیز هنگام امتحان یادم می‌آید؛ ولی جواب‌ها را فراموش می‌کنم. هنگام امتحان چنان نگران می‌شوم و در دلهره فرو می‌روم که هیچ کاری نمی‌توانم بکنم! به من بگویید چه کنم تا در امتحاناتم موفق باشم و این اضطراب از من دور شود؟


جواب :

«مطالعات گسترده نشان داده اند که دانشجویان سراسر دنیا علائم اضطراب امتحان[1] را تجربه کرده اند».[2] تنها شما نیستید که با چنین مسأله ای مواجهید؛ زیرا «حالت اضطراب امتحان را نمی توان همیشه حاصل عدم آمادگی برای امتحان دانست، چرا که دانشجویان قوی و بسیار با انگیزه هم از اثرات ناتوان کننده آن رنج می برند».[3] جمله هایی که در ادامه ذکر می گردند وضعیت دانشجویان را در چنین مواقعی بیان می کنند؛ لذا جا دارد خود را از جهت ابتلای به اضطراب امتحان ارزیابی نمایید. به این نحو که اگر بیش از پنج مورد از آن ها در شما وجود داشت، می توانید نتیجه بگیرید که اضطراب شما نسبت به دانشجویان دیگر ریشه‌دارتر است. این جملات عبارتند از: -من نگران رد شدن در آزمون هستم. -شب پیش از آزمون، خوب نمی‌خوابم. -گاهی تلاش می‌کنم راهی برای فرار از آزمون بیابم. -پیش یا حین آزمون بسیار عرق می‌کنم؛ یا دچار دل‌پیچه یا تپش قلب یا تنگی نفس می‌شوم. -هنگام آزمون، حفظ تمرکز برایم سخت است. -هنگام آزمون، اغلب نمی‌توانم چیزهایی را که یاد گرفته‌ام، به یاد آورم. -هنگام پاسخگویی به پرسش‌های آزمون، اشتباه‌های بزرگی می‌کنم. -اگر پاسخ یکی از پرسش‌های آزمون را ندانم، پریشان می‌شوم. -از این‌که زمان رو به پایان برود و من هنوز پاسخ پرسش‌هایی را نداده باشم، سخت عصبی می‌شوم. -هنگام آزمون نگران این مسأله می‌شوم که مبادا دیگران پیش از من برگه خود را تحویل دهند؛ یا بهتر از من پاسخ دهند.[4]

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اضطراب امتحان