جرأت كنفرانس دادن را ندارم


سؤال :

جرأت كنفرانس دادن را ندارم ؛ احساس مى ‏كنم آن‏گونه كه بايد بر سخن گفتن مسلط نيستم و نمى ‏توانم آنچه را كه مى‏ دانم بر زبان آورم. در ضمن اگر كسى هنگام سخن گفتن انتقاد كرد، چگونه بايد برخورد كنيم؟


جواب :

يكى از علل نداشتن جرأت براى ارائه كنفرانس يا سخنرانى، نداشتن اعتماد به نفس كافى است. اگر بتوانيد قبل از شروع كار، اراده و اعتماد به نفس خود را تقويت كنيد و به خود تلقين كنيد كه قادر بر انجام اين كار هستيد، مشكل شما تا حد زيادى حل مى‏ شود. علاوه بر اين، در اينجا به بعضى از راه‏كارهای ديگر براى برطرف شدن اين مشكل اشاره مى ‏شود، اما قبل از آن توجه به مقدمه ‏اى در اين باره بايسته است: اضطراب و ترس از شركت در برنامه‏ هاى جمعى، علل زيادى دارد. يكى از آنها داشتن افكار منفى است و چون زير بناى احساسات انسان افكار او است، اگر اين افكار منفى باشد، احساسات او نيز منفى و تخريب گر خواهد بود. اگر بتوانيد افكار منفى را تبديل به افكار مثبت كنيد، ترس شما از بين مى‏ رود. چند نمونه از افكار منفى كه منجر به ترس از سخن گفتن در حضور جمع مى ‏شود عبارت است از : «اگر من صحبت كنم، مى ‏ترسم عصبى و مضطرب شوم و نتوانم نظراتم را به روشنى بيان كنم» «من نبايد مضطرب شوم»، «اگر نتوانم درست صحبت كنم، همه مرا مورد تمسخر قرار مى ‏دهند»؛ «اين اتفاق نشان مى‏دهد من آدم بى‏عرضه و حقيرى هستم» و... . اگر شما بتوانيد اين افكار منفى را تبديل به افكار مثبت كنيد، يقيناً مشكلتان حل خواهد شد؛ يعنى، به جاى اينها اين گونه فكر كنيد : «اگر من صحبت كنم ممكن است ابتدا عصبى و مضطرب شوم، اما اين طبيعى است، وقتى شروع كردم، آرامش بيشترى پيدا مى‏كنم. من بزرگترين جلسه گردان و سخنران دنيا نيستم، اما مى‏ توانم نقطه نظرهايم را ارائه دهم». «هيجان داشتن اشكال ندارد؛ همه ما در اين موقع چنين احساسى پيدا مى‏ كنيم». اينكه چرا بايد اين طور فكر كنيم، به اين دليل است كه ما اگر در مقابل اضطراب خود مقاومت كنيم، وضع بدتر مى ‏شود. پس بايد آن را بپذيريم؛ ولى بزرگ نمايى نكنيم. در مورد اين فكر منفى - كه ممكن است شما را مسخره كنند - به خود بگوييد : «لازم نيست همه مردم دنيا مرا قبول داشته باشند، زيرا من هرگز انسان كاملى نيستم؛ پس طبيعى است كه مورد تمسخر عده‏ اى باشم». در مورد اين فكر منفى - كه آدم بى ‏عرضه و حقيرى هستيد - به خود بگوييد : «هيچ رابطه ‏اى بين خوب حرف زدن در جمع و اينكه من يك انسان حقير و بى ‏ارزش و بى ‏عرضه باشم، وجود ندارد. اين فرض غلط است كه اگر عده ‏اى مرا قبول ندارند و حقير مى‏ پندارند؛ همه مردم مرا حقير بپندارند و هيچ كس مرا دوست نداشته باشد». بنابراين ما مى ‏توانيم با اصلاح افكار منفى خود، بسيارى از احساسات نادرستمان را - كه برخاسته از اين افكار منفى است - از بين ببريم.

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اضطراب از کنفرانس