نعمتها


سؤال :

بسم الله الرحمن الرحیم. پاسختون در عین اختصار بسیار مفید و کارگشا بود! جالب اینجاست که مطالبی که گفتید رو من میدونم و همیشه به همه میگم اما خودم گاهی فراموش میکنم.... البته اینو بگم که از بعد ماجرای خواستگاری اون بنده خدا، خدا توفیقاتی برام فراهم کرد که من اینها رو جز بخاطر اون تصمیمم که خود اون تصمیم هم فقط دستگیری خود خدا بود نمیدونم و نه تنها ایمانم کمتر نشد که بیشتر هم شد و این دیر شدن نعمتها هم منو بیشتر در خونه خدا نگه داشته... اما چه کنم که مهربانی بیش از حد خدا ما بنده ها رو بد عادت کرده و گاهی که کمی دیرتر به اونچه که خودمون میخوایم (بدون توجه به خواست خدا) میرسیم اونقدر از دستش شاکی میشیم که... فقط خود خدا باید ما رو تو راه خودش حفظ کنه. من از معبود یکتایم فقط یک چیز میخواهم/ نگیرد هرگز از قلبم امید استجابت را/ باتشکر.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم این ادب و فهم چیز درستی ست نگهش دار

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اعتقادی