چگونه مطمِئن شوم که درست فکر ، رفتار یا حرکت میکنم


سؤال :

با سلام و خسته نباشد خدمت استاد محترم مواقعی برای من این سوال پیش میاد که آیا این کاری که کردم یا حرفی که زدم یا ... درست بود؟ چطور میشه بهترین راه رو رفت که فردا پشیمانی نداشته باشد؟ به نظر شما آدم در محیط های مختلف و در برخورد با افراد مختلف باید شخصیت و رفتارش رو سازگار با اون محیط کنه؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سئوال شما خیلی کلی ست و هیچ سمت و جهتی هم برای درست بودن مشخص نکرده اید . این آیا درست است ، می تواند در انتخاب یک اعتقاد باشد ،‌ در گزینش یک آرمان باشد ، در رویکرد به یک هدف باشد ،‌ در تنظیم برنامه ها باشد ،‌ در شکل گیری شخصیت باشد ،‌ در انتخاب رفتارها باشد ،‌ در رویکرد به یک روش و منش زندگی کردن باشد ،‌ در انتخابهایی اساسی مثل همسر و شغل و رفیق و مراد و موضع باشد و ... که هر کدام خودش مثنوی هفتاد من کاغذ می خواهد و دنیایی از حرف دنبالش می آید اما در قسمت آخر سئوالتان که موضوع مشخص و محدودتر است ، می توان گفت : ما در محیط های مختلف که می تواند با باورها و روشهای عمل ما در تفاوت و حتی در تضاد باشد ،‌ روش عملکرد درستمان چیست ؟ آیا لازم است موضع بگیریم ؟ آیا باید همرنگ سازی کنیم و کنار بیاییم ؟ سکوت و خاموشی بهتر است؟ یا ...؟ انسان مومن و معتقدی که عالم را میدان کشتی می داند که آخرتی برای پاسخگویی به عملکردش را در برابر خود می بیند ، یعنی باورمند به خدایی ست که به سمتش روانیم و باید با همه اعضا و جوارحمان به او در فردای محشرش پاسخ دهیم ، چند اصل را در نظر دارد : ۱ - با آنچه می کنم و می گویم ،‌ به خداوند مقرب می شوم یا از او دور مشوم و فاصله می گیرم؟ ۲ - خداوند در این عملکرد و گویش برایم تکلیفی مشخص کرده است یا اداره آنرا به من در سنجش و تصمیم واگذار کرده است؟ ۳ - از عملکرد و گویش من چه نتیجه ای حاصل می شود ؟ خیری بجا می آید یا شری شکل می گیرد ؟ کسی آباد می شود و چیزی درست می شود ، یا به تخریب کس و چیزی منجر می شود ؟ ۴ - ارزش و عزت و آرامش و خشنودی باطن مرا موجب می شود یا در برابر وجدانی که خداوند در من قرار داده است می ایستد و رنجی مدام را در من رسوخ می دهد؟ و می بینید که در هیچکدام از این قواعد آنچه دیگران در باره ام خیال می کنند و چه چیزی در فکر آنها نسبت به من شکل می گیرد ،‌ جایی ندارد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اعتقادی