فالگیری


سؤال :

سلام جناب دکترسوالی که ذهنم رو مشغول کرده اینه که ایا حرف فالگیر ها درسته ؟؟ایا باید به حرفاشون عمل کرد؟ اطلاتی که میدن و بعضیهاش درسته از کجا میارن؟خداوند خودش در قران گفته فقط خودش از غیب میداند وکسانی که به انها اجازه بدهدمن در ازدواجم با اینکه خیلی نیاز به ازدواج دارم به حرف این فالگیر ها عمل کردم و اکثر خواستگارامو رد کردم چندی ژیش ماشین اقوامم رو دزد برد این فالگیر گفت کمتر از ده روز ژیدا میشه ومشخصاتی رو داد که کاملا درست بود وقبل ده روز پیدا شد تو رو خدا منو راهنمایی کنید موندم چه کار کنم منو قانع کنید لطفا


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگر فالگیر چیزی از غیب می دانست ،‌ برای ارتزاق خود به همان اتکاء‌ میکرد و اینطور با کلاشی دست در جیب مردم نمی کرد اینکه کسی یک چیزی بگوید ، آن هم در این مسئله کاملا عادی ، چیز عجیبی نیست . یعنی اگر شما به سراغ فالگیر نمی رفتی آن ماشین پیدا نمی شد؟!! گذشته از این وقتی او می داند که تا ۱۰ روز دیگر پیدا می شود ،‌ چطور نمی داند که کجا هست و چه کسی برده است ؟!! باور به این کلاشان دزد ،‌ ناشی از ضعف شناختی و شخصیتی افراد است

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اعتقادی