حسادت


سؤال :

به نام خدا.کسی که مبتلا به بیماری حسادت است باید چکار کند که دیگر حسود نباشد .ممنون از لطف شما


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اولین قدم تعریف درست این واژه است حسود به کسی می گویند که از وجود بهره ها و امکانات در دست دیگران دچار رنجش شود و این یک اختلال جدی شخصیتی محسوب می شود بطوریکه آرامش را از فرد می رباید و بدون آنکه آثار بیرونی داشته باشد ،‌ فرد را ازدرون تخریب می کند . چرا که این تفاوت در امکانات همواره وجوددارد . چه این امکانات یک ویژگی درونی افراد باشد (‌ مثل زیبا بودن و استعداد بهتر ) یا بیرونی باشد (‌ مثل سواد یا ثروت بیشتر )‌ در شرایط حسادت ، حتی داشتن جمع زیادی از امکانات ، فرد را راضی و خشنود نمی کند چرا که مدام درگیر دیگرانی ست که از بیشتری برخوردار هستند اثر دیگر تنها شدن این افراد است چون نمیتوانند به کسی انس بگیرند و احساس رضایتی از ارتباطات و معاشرتهایشان داشته باشند بادرک این آثار که ما در حسادت به کسی ضربه نمی زنیم و داریم به یک تخریب مدام و فراگیر درونی خود می پردازیم ،‌ به رهایی از آن نزدیک شویم کار عملی هم بخشیدن و هدیه دادن به کسانی ست که نسبت به آنها احساس حسادت داریم

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اعتقادی