ازدواج برادر بی بند و بار


سؤال :

برادری دارم که قبلا لاغید بوده و در طول این چند سال مشکلات زیادی را برای خانواده ایجاد کرده است و بسیار با خانواده درگیر بوده است اکنون قصد دارد با دختری ازدواج کند و صحبت های مقدماتی را نیز مطرح کرده است ایشان در گذشته با خانمی در ارتباط بوده و همچنین سابقه ی اعتیاد نیز دارد (بنا به ظاهر اکنون ترک کرده است) سوال این است که چگونه این موارد باید با دختر مطرح شود. اگر برادرم حاضر نشد خود تمام حقیقت را بگوید وظیفه ی من به عنوان برادر کوچکتر چیست؟ آیا باید من حقایق را به ایشان بگویم یا خیر؟ وظیفه ی خانواده چیست؟ آیا باید این موارد را به دختر یا خانواده ی آنها بگویند یا خیر؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم البته املای صحیح آن لاقید است و به معنی آن است که به هیچ مقررات و شرایط لازم و ضروری پایبندی ندارد ( از کلمه قید به معنی بند گرفته شده است ) در ازدواج طرح تمام مسایلی که جزو حقوق طرف مقابل است امری ست لازم و واجب . یعنی شرعا مسئول هستید و عقلا و قانونا نیز ضرورت دارد . چه اینکه هرپنهان کاری در قبل از ازدواج منجر به آشکارسازی آن پس از ازدواج شده و آنها دچار دو رنج خواهند شد یکی رنج نشانه های برادر شما و دیگری رنج فریب و خیانت . و این دو رنج نخواهد گذاشت زندگی مشترک شیرینی برقرار شود . اما اگر برادر شما راست می گوید که از چنین خطاهایی فاصله گرفته و رهایشان کرده است نیز نباید از زندگی خوب محروم شود . پس کار درست آن است که اگر برادر ترک مواد کرده است خودش در جلسه خواستگاری به این سابقه اشاره کند و بگوید ترک کرده و آمادگی این را دارد که هروقت خانمش تصمیم به آزمایش و ارزیابی ایشان گرفت به هیچ بهانه و مقاومتی اطاعت کند . و نیز به دختر حق طلاق را بدهد در شرایط بروز دو مسئله : یکی درصورت بازگشت به مصرف مواد و دیگر اینکه اگر رابطه هرقدر کوچکی ( مثل یک ارتباط پیامکی ) با زن دیگری برقرار کند . در اینصورت صداقت خانواده شما که از ابزار لازم برای اعتمادسازی و انس گیری خانواده دختر به برادر شما و خانواده شماست فراهم شده و اعتماد دختر هم برای زندگی جلب می شود

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مذهبی
#دخانیات