فرزند اوری


سؤال :

به نام خدا باسلام مدتی بهاین سوال فکر میکنم که چرا باید بچه دار شویم واین همه سختی بکشیم در صورتیکه میدانیم ممکن است دراینده این بچه ها کاری برای ما نکنند ایا میشود گفت به قصد قرب الی الله اصلا این موضوع را چگونه میشود به خداوند ربطش دادامیدوارم متوجه منظورم بشویددرضمن من مادرسه فرزندم وراضی باتشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم با این تئوری شما هیچ کاری ارزشمند نیست !! مثلا من میتوانم بگویم از کجا معلوم همین خانمی که من به ایشان مشاوره می دهم ، فرد ظالمی در نیاید !! خداوند اجر هیچ خیری را ضایع نمی کند . اگر شما مادری تان را آنطور که خدا را خشنود می کند بجا بیاورید ،‌ ولو فرزندتان فاسق فاجری بشود که شما را دشمن گردد ، ذره ای از پاداش الهی شما کم نمی شود

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اعتقادی