2 سوال


سؤال :

سلام 2 سوال دارم : 1- وقتی بچه کوچک یکی از اقوام را میبینم درست مثل زبان بچه ها نمیتوانم با او در جمع صحبت کنم ؟ ولی در تنهایی و خانواده خودم میتوانم. راه حل چیست ؟ 2- 10 روز دیگر سال خمسی ام فرا میرسد آیا میتوانم برای هزینه ازدواج و خرج های پس از آن که شما هم با این اوضاع فعلی می دانید چطور است خمس را ندهم ؟ حتی بصورت اقساط هم ندهم ؟ نه اینکه بخاهم از خمس فرار کنم ولی خمسم حدود 5 میلیون میشود آیا هیچ چاره ای ندارم زیرا با مشقت بسیار پول جمع کرده ام و حالا موقع ازدواجم .................... راه حل چیست ؟ حتی برای تشویق ازدواج و تشکیل خانواده میتوان موقتا خمس نداد نه اینکه فرار کرد بلکه برای هزینه عقد و بعد از آن مثل زمین یا خانه یا ماشین و ....مرجع تقلیدم رهبری است.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم متوجه سئوال اولتان نشدم در مورد مسئله خمس لازم است با تماس با دفاتر مرتبط با مرجع طرح مسئله کنید تا مشخص شود با عنایت به اینکه خمس بر مازاد بر هزینه جاری و معمول زندگی وارد می شود ، با شرح وضعیت شما ، تعلق می گیرد یا خیر

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اعتقادی