واسطه برای ازدواج


سؤال :

ببخشید آقای دکتر ... این درسته که من از کسی بخوام برای من واسطه ازدواج بشه؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اصلا نباید خودت با مردی در این مورد گفتگو کنی می توانی از خانواده ات ، بستگانت ، خویشان متاهل متعهد و عاقل اطرافت استفاده کنی برای واسط شدن

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#دیدگاه