سبک زندگی و بیش فعالی


سؤال :

با سلام و ادب، جناب دکتر حبشی اینکه بزرگتران ما میگویند در گذشته اصلا کودکان بیش فعال وجود نداشتند و آنچه که در بچه های ما دیده میشود همگی مربوط به سبک زندگی و کوچک بودن منازل است درست است؟ آیا واقعا من به عنوان مادر به فرزندم که این اختلال را دارد برچسب میزنم یا واقعا اگر تشخیص روانپزشک هم باشد نوعی بیماری است که نیازمند درمان است ؟یا اینکه اگر برایش منزل بزرگ و فضای باز بیشتری فراهم میکردیم چنین مشکلی با او نداشتیم؟ خواهشمندم روشنم نمایید سپاس.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم خیر بزرگتر های شما در تشخیص مسئله اشتباه می کنند بیش فعالی از همان ابتدای خلقت بوده است . اگر چه سبک های زندگی و حتی مسایل غذایی و ... روی میزان شیوع آن موثر است اما اینکه بزرگترها این مسئله را یاد نمی دهند به این ها مربوط است : 1 - اطلاعات مربوط به این مسایل در گذشته نبود و یا حداقل منتشرنبود 2 - بچه بیش فعال صبح از خانه بیرون می رفت توی کوچه و بازار و محله خاکی آنقدر می دوید که جنازه به خانه بر می گشت 3 - والدین چه کار داشتند که کدام بچه الان کجاست و چه می کند و چه می شود ! حتی گاهی والدین به علت هایی مثل زیاد بودن فرزند اسامی آنها را بخوبی بلد نبودند 4 - آثار بیش فعالی بچه ها بجای والدین به فرزندان دیگری می رسید که به تعداد زیاد در اطراف وی بودند این مسئله یک بیماری ست و نیازمند درمان است

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#سایر مسایل