تربیت کودک


سؤال :

به نام خدا با سلام لطف میکنید در مورد فعالیت ظریف دختر برایمان توضیح دهید ممنون


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم خداوند این جنس را در متن لطافت آفریده است و باید هم فعالیتهایی که خود دختر انجام می دهد ، و هم رفتاری که والدین نسبت با اودارند ، در دایره این لطافت باشد . دختر لطیف ، نسبت به پوشش ، بازی که می کند ، نوع واکنشی که می دهد و حتی اعتراضی که دارد ، از دامنه لطافت و ظرافت در رفتار خارج نمی شود . و این نیازمند تربیتی توسط والدین در همین روش و مدار است

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#سایر مسایل