درگیری خانواده ها با فضای مجازی


سؤال :

سلام آقای دکتر خسته نباشید خواهری دارم مجرد 18ساله که دائم سرش د رگوشی وشبکه های مجازی میباشد هر چه قدر هم بااو صحبت میکنیم هیچ فایده ای ندارد که دست ازسر گوشی بردارد ما نگران رابطه او با این شبکه هاواینترنت هستیم نه میتوانیم اورا کنترل کنیم ونه حریفش میشویم حرف هیچ کس را گوش نمیدهد چون که مدشده وادما در همه جا در داخل گوشی ها سیر میکنند کاری از دستمان بر نمیاید لطفا راه چاره ای به ما ودیگر خانواده ها نشان دهید ممنون.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم خانواده رنجششان را از این مسئله مطرح کنند و بخواهند که خودش در باره دو موضوع راهکار بدهد: - احساس ناامنی خانواده - تعادل در استفاده از ابزار اگر پاسخ مناسب و آرامش بخشی نداشت لازم است بخواهند در این باره از من مشورت بگیرد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تعارض با والدین