تنهایی


سؤال :

hello doctor habeshi I am alone at home my mother is always at her work my brother is out and my father is out so i am alone when i tell this to my mother she says you are same as other children what do they do? i have not any person to talk with.since i remember my father has made my breakfast and do my work but he had work too i talk to my father but it isn\'t enough. when i am alone i cry this is my habit.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم دختر گل و عزیز و آلانم ! اگر والدین شما و برادرتان بواسطه زندگی یا هر چیز دیگری مشغولند و تو در خانه تنها می مانی ، به معنی اینکه دوستت ندارند و از تو فراری ند نیست . البته اشکالی که در کارشان هست ( بویژه در مادر ) این است که باید زندگی و امنیت و رضایت در میان آن را به تامین مایحتاج آن ، اولویت بدهند که متاسفانه از این غافلند مخصوص مادر که کارش تامین معیشت نیست و سرکار رفتنش نه برای خودش ، نه برای شوهرش ونه برای تو ، ارزش خوبی ندارد خوب است در این خصوص با مادرت صحبت کنی و بگویی دکتر حبشی خواسته است که با من تماس بگیرند و در رابطه با اصلاح رفتارها و منش زندگی صحبت کنیم بگو من از تنهایی ام حرف زده ام و دکتر خواسته مادر تماس بگیرد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مسایل رفتاری