مسولیت پذیری


سؤال :

سلام جناب آقای دکتر دختری پانزده ساله وپسری هفت ساله دارم ، چکار کنم که دخترم مسولیت برادر کوچکترش را بر عهده بگیرد ودر تکالیفش کمکش کند وبیشتر با هم بجوشند وبازی کنند


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم این درخواست را بصورت تکلیفی از دختر نوجوان مطالبه نکن دختر نوجوان حتی در تحمل برادر 7 ساله اش احساس خوبی ندارد چه برسد به اینکه بخواهد کمک کار شما هم باشد البته اگر شما را بپذیرد و قبول داشته باشد کاملا به یاری شما می شتابد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مسایل رفتاری