درخواست


سؤال :

سلام اگر ما چیزی بخواهیم باید برای رسیدن به آن چکار کنیم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم پسرم توضیح نداده بودی چه می خواهی و از که می خواهی. اما اگر منظورت کاری یا وسیله ای ست که از پدر و مادرت درخواست می کنی باید بدانی والدین تو خیلی هم علاقه دارند به نیازهایت اعتنا کنند ، فقط نگران آثارش بر تو هستند در خواستت و پاسخ آنها را برایم توضیح بده

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#وسایل ارتباطی