در جلسه خواستگاری چه بگویم؟


سؤال :

در جلسه خواستگاری چه بگویم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از ضروری ترین کارهای شما در جریان خواستگاری ، معرفی کردن صحیح خود و افکارتان است . بجای آنکه ادعایی را بکنید و برحسب آن دیگری را نقد کنید ، باید توضیح بدهید من چه جور آدمی هستم و چه رفتارهایی را در همسر آینده ام مطلوب می بینم و چه رفتارهایی را بشدت بد می دانم . یعنی همه خوشامد و بدآمدهای مورد نظرتان را تشریح کنید ، آنوقت آن آقا می تواند بررسی کند که تصمیم زندگی مشترکش با شما تصمیم درستی هست یا نه . علاوه بر این به آن آقا هم یاد می دهید که شما هم باید شرح کاملی از خوشامد و بدآمدتان را بدهید تا شما هم بتوانید تصمیم تان را بگیرید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#دیدگاه