سلام


سؤال :

میخوام یه تبلت بخرم شرایت برام جور نمیشه هر کاری میکنم همش سنگ جلو پام میفته هفت ماهه منتظرم واقعا کلافه شدم.ممنون


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم پسرم یاد بگیر قبل از خواستن چیزی و اصرار به آن ، برای خودت علت و دلیلش را پیدا کنی واگر دلیلش خدایی نکرده سرگرمی و بازی و لذت و یا بدتر از آن سرکشی به فایل های مسموم و تباه کننده باشد ، باید بدانی خودت را در کوران سن نوجوانی به باد داده ای . نوجوانی وقت محکم شدنهای یک فرد است و اگر نوجوان دنبال لذت و لغو و بیهودگی باشد ، آینده اش هم مغزی نمی گیرد و مثل خیلی از نوجوانان و جوانان دور و برت پوچ در می آیی اگر هم واقعا قصدت ارتقاء فکر و فهم و توانمندی و قابلیت و مثل اینهاست ، که نیازی نیست از طرح مسئله ات به والدینت بیمی داشته باشی یکبار دیگر عزیزم خودت را برسی کن

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#وسایل ارتباطی