نوجوان


سؤال :

با سلام پسر نوجوان من به شدت خود محوره وابستگی شدید به اینترنت وچتت داره لطفا راهنماییم کنید.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم یا واسطی که در او تاثیر دارد و پسرت حرف او را می پذیرید با او صحبت کند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#وسایل ارتباطی