مشکلات هورمونی


سؤال :

مشکلات هورمونیم را بایست به خواستگار بگم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الریحم برای ازدواج کردن هیچ موضوعی که بعد از آشکار شدن آن احتمال احساس پنهان کاری وجود دارد را نگفته نگذارید چه اهمیتی داشته باشد چه نداشته باشد فقط مراقب باشید خودتان در طرح مسئله بزرگ سازی نکنید : مثل اینکه بگویید یک عیبی هم دارم نمی دانم چطور بگویم و ...!!! خیلی ساده و روان توضیح بدهید که ضمنا من موهای بدنم رشد بیشتری دارد و توضیح بدهید که بررسی کرده ام و هیچ مشکل هورمونی ندارم و اگر شما هم مایلید می توانید نظر پزشک را در این مورد جویا شوید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#بیماری