تشخیص تنبلی مرد


سؤال :

سلام ... دو سوال : 1- دختر از کجا بفهمد که خواستگارش آدم تنبلی است و در تامین مالی خانواده اش کوشا نیست ؛ شاید او طوری حرف بزند یا وانمود کند که اینطور نیست ؟ 2- اگر بعد ازدواج ، زن متوجه این خصوصیت در مردش شد ؛ چه کند تا او را از این حالت بد خارج کند ؟ 3- اینکه در اسلام اینقدر زن را توصیه به مراعات همسر کرده اند حقیقتا به چه صورتی است ؟ آیا اگر همسر بگوید بیشتر ازین نمیتوانم کار کنم ؛ درحالیکه از نظر عرف این کم کاری باشد زن باید حرف شوهرش را درک کند و از او کار بیشتر نخواهد ؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بجای سئوال از مرد ، لازم است در جلسه خواستگاری خیلی روشن و شفاف نظرتان را در مورد تنبلی مرد تعریف کنید و بگویید چقدر از مردی که تنبل باشد بیزار و متنفرید و توضیح بدهید به چه مردی می گویید تنبل کار دیگر این است که از نزدیکان و دوستان و بستگان فرد در باره میزان سعی و کوشش اش در زندگی تحقیق شود و هم به نتایج معیشتی مرد که نگاه کنید پیداست تنبل هست یا نه مرد باید از کار استقبال کند و زن باید مخارج را طوری تنظیم کند که مرد همه زندگی اش دویدن برای تامین مخارج نباشد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اقتصاد
#دیدگاه