سابقه رابطه جنسی


سؤال :

با سلام و تشکر درستی و راستی صحبت های مطرح شده در جلسه خواستگاری را چه طور تشخیص دهیم اینکه دختری در گذشته با جنس مخالف دوستی و رابطه داشته بعد از ازدواج باعث ایجاد مشکل در زندگی نمی شودبدون اینکه شوهر آینده اش اطلاعی داشته باشد یا کنجکاوی به خرج بدهد منظورم این است که احتمال بازگشت به دوستی های قبلی یا ایجاد دوستی های جدید را ندارد


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم در جلسه خواستگاری 2 کار ممنوع و 2 کار در این رابطه لازم است : کارهای ممنوع : 1 - تجسس در سابقه عاطفی فرد 2 - افشای سابقه عاطفی خود کارهای لازم : 1 - شرح سابقه عاطفی مستمری که هنوز از من جدا نشده است ( و گفتن همین موضوع به آن خانم : که من حق ندارم در گذشته شما تجسسی بکنم اما اگر کسی هست که میل و ارتباط با او همراه شما هست و پس از زندگی ما فکر و میل ش با شما باقی می ماند ، من به هیچوجه این مسئله را نمی پذیرم ) 2 -شرح سابقه ای که مستند است ( یعنی از آن مدرک و سندی وجود دارد و یاخبر آن شهرت یافته است - و نیز خواستن همین مسئله که اگر اینطور چیزی هست نمی خواهم فردا با آن ناگهانی روبرو شوم )

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#روابط جنسی