عمل به استخاره


سؤال :

سلام علیکم و رحمه الله پدر و مادر بنده معتقدند که هنگامی که یک دختر خانم برای ازدواج از طرف دوستان و آشنایان معرفی بشوند همان ابتدا امر اقدام به استخاره نمایند برای این منظور به این شیوه عمل می کردند و جواب استخاره برای برخی خوب و اینکه به نتیجه میرسید، بود و برخی بد می آمد. حال خیلی از مواردی که خوب می آمد بعد از بررسی یا واقعا خوب نبودند یا به نتیجه نمی رسید. حدود 50 روز پیش برای یک بنده خدایی به همین شیوه استخاره نمودند و جواب استخاره بد آمد. اما به واسطه اینکه فرد معرف اصرار داشتند که خانواده این فرد و خود ایشان بسیار متدین هستند بعد از 40 روز از استخاره با دادن صدقه به جلسه آشنایی با ایشان رفتیم. تا حالا جلسات الحمدلله سازنده و خوب پیش رفته و به نظر من کفویت بین بنده و ایشان وجود دارد. تنها مساله ای که ذهن من را درگیر کرده آن استخاره اولیه است. هرچند خود بنده اعتقادی به این نحو استخاره چون که در آن بازه زمانی در تحیر نیستیم ندارم و پدر و مادرم با توجه به اعتقاد خودشون استخاره می کردند. حال سوال این است با توجه به این وضعیت، وظیفه ی من راجع به عمل به این استخاره با وجود اینکه حضرت آقا فرموده اند بهتر است که به خلاف نتیجه استخاره عمل ننمود، چیست؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم استخاره مثل هر موضوع دیگری شرایطی دارد و نمی توان بدون لحاظ شرایط یک عمل ، به صحت آن عمل ایمان آورد مثلا نماز که یک فریضه الهی ست را نمی شود بدون وضو خواند . و یا امر به معروف که یک تکلیف شرعی و از فروع دین است را نمی شود به هر روشی انجام داد . و یا روزه گرفتن که یک فریضه الهی ست برای خودش شرایطی دارد . آنوقت چطور می شود امر واجب شرایط انجام داشته باشد ، ولی امر غیر واجب و مباحی مثل استخاره ( که انجامش در ازدواج هیچ وجوبی ندارد ) بدون هر شرایطی انجام شود و آنوقت ما خودمان را مکلف به تسلیم شدن به آن بدانیم؟! اگر قرار بود انسان بدون بهره مندی از تعقل و استفاده از مشورت صاحب نظران ، سراغ استخاره بود و به امری بپردازد ، خداوند حکمش را می داد . و عرضه این نعمتهااز طرف خداوند به انسان بیجا بود! آن استخاره ای که خانواده شما کرده اند فاقد هرگونه ارزشی ست . چه اینکه وقتی تصمیم ازدواج مربوط به شما باشد ، بدون کسب نظر و رای شما ، هر استخاره ای فاقد ذره ای ارزش است

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#استخاره