اهمیت مشاوره


سؤال :

سلام به نظر شما من برای ازدواج چه زمانی نیاز به مشاوره دارم البته در جریان جلسات و بعد از گفتگوی خواستگاری ؟ اگر تقریبا با هم در تناسب بودیم نیاز به مشاوره هست ؟ در واقع اگر در تردید بودم نیاز به مشاوره هست و در مواقع تمایل و انزجار نیاز به مشاوره نمیباشد؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم استفاده از مشورت با مشاوری مجرب که در حوزه تشخیص تناسب های دختر و پسر برای تشکیل زندگی مشترک ، از دانش و مهارت لازم برخوردار باشد بسیار پسندیده و گاهی ضروری ست ( البته این مجرب بودنش مسئله ای اساسی ست و متاسفانه بیشتر مراکز مشاوره رسمی فاقد چنین قابلیتی هستند و از کمترین دانش و مهارتی در این زمینه محرومند ) و برای این مشورت گیری ، الزاما نباید در شرایط خاص استفاده کرد و بسیاری از کسانی که گمان می کردند دریافت های خودشان برای تشکیل زندگی مشترک کافی ست ، بعد از انجام ازدواج به نتایجی برخوردند که ناشی از عدم اطلاع و دانششان از مسایل ویژگی های شخصیتی و قابلیت های زندگی مشترک بود ، که اگر قبل از ازدواج از مشاوری مجرب استفاده می کردند به چنین انتخابی نمی رسیدند زمان چنین مشاوره ای بعد از قصد اولیه و تصمیم به پیگیری فرد انتخاب شده در خواستگاری برای انجام زندگی مشترک است آنچه من در مسئله تردید و تمایل و انزجار گفته ام مربوط به مسئله ظاهر و شکل فرد است نه تمامیت تصمیم ازدواج

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#دیدگاه