ازدواج با مرد مطلقه و فرزند دار


سؤال :

ازدواج با مرد مطلقه و فرزند دار


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سابقه ازدواج ایشان منعی برای تصمیم گیری شما نیست اما توجه به چند مسئله بسیار اساسی ست : - شما نه تنها تحمل که تمایل زندگی با کسی که فرزند دارد و باید نسبت به فرزند وی مادری کنی را داشته باشی - حتما با همسر قبلی ایشان صحبت کنی و در دو مورد مسئله ارزیابی داشته باشی : یکی علت طلاق ( از زبان همسر قبلی ایشان ) و مهمتر از آن سئوال از خلق و رفتار ایشان در مدت زندگی با این آقا . بهترین منبع تحقیق از ساختار روان رفتاری این مرد همسر قبلی ایشان است . - مراجعه به مشاور و ارزیابی تستهای روان رفتاری بویژه در مسئله وسواس فکری و سایر مسایل و اختلالات شخصیتی .

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#ازدواج مجدد
#تحقیقات