اختلاف سنی و اخلاق مرد


سؤال :

با سلام خواستگاری دارم که هفت سال کوچکتر از من هست هنوز رسما با خانواده نیومدن مذهبی (اما تند خو هستن گاهی اوقات ) از نظر فرهنگ خانوادگی زیاد مشابه نیستیم اما با توجه به سنم و دیر شدن ازدواج آیا صلاح هست با ایشون ازدواج کنم ؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم در چنین مواردی در صورت شروط زیر قابل پیگیری ست : 1 - والدین اش شما را کاملا بخواهند و بر اثر فشار فرزندشان نباشد 2 - حق طلاق را در صورت ایجاد ارتباط با زن دیگر بطور مشروع یا غیرمشروع به شما بدهد 3 - تملک مالی را مثل سند خانه ای در مالکیت شما در آورد 4 - مشاوره انجام شده مشاور از لحاظ سلامت روان رفتاری بررسی انجام دهد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اختلاف سنی
#دیدگاه