ماه عاشقی

بخش مجردین

ابتدا از طریق دکمه زیر در سامانه ثبت نام کرده و سپس وارد برنامه شوید.


بخش متاهلین

نام کاربری: کدملی

رمز عبور: شماره تماسی که هنگام ثبت نام در سامانه ازدواج دانشجویی وارد کرده اید

* چنانچه قبلا در سامانه ازدواج دانشجویی ثبت نام نکرده اید، از طریق دکمه زیر ابتدا ثبت نام کرده و سپس وارد برنامه شویدپاسخگوی تلگرام:

09156171242


پاسخگوی تلفنی:

09031333849

ساعات پاسخگویی : 11 تا 18دانلود نرم افزار ورود ثبت نام ثبت نام اتباع