چنانچه در سامانه ازدواج دانشجویی ثبت نام کرده اید، می تواند به صفحه ورود بروید و وارد پنل پیک عاشقی شوید.