مهرمادری پدری و نی نی پروری

favorite افزودن به علاقه مندی ها


favorite افزودن به علاقه مندی ها


videocam تعداد ویدیو: 27ویدیو

schedule مدت زمان دوره: 03:31:01

perm_identity تعداد دانشجویان: 380دانشجو


turned_in_not قیمت دوره: رایگان


حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده
 • بخش ۱ : مقدمات فرزند آوری
 • مقدمه ای بر فرزند آوری link file_download ۰۷:۱۱
 • 1-احساس استقرار link file_download ۰۷:۵۹
 • 2-مهر و انس (سرشاری) link file_download ۰۲:۰۱
 • 3-پشتیبانی (حضور تامین لازم) link file_download ۰۳:۱۱
 • 4-امنیت ( توانمندی باروری پزشکی و بهداشتی- مواضع اطرافیان) link file_download ۰۲:۲۰
 • بخش ۲ : تعاریف تربیت
 • تعاریف غلط تربیتی link file_download ۱۳:۴۳
 • تعریف درست تربیتی link file_download ۰۶:۰۹
 • بخش ۳ : انتظارات غلط والدین درباره تربیت
 • تعاریف غلط والدین از تربیت link file_download ۰۵:۴۸
 • انتظار سکون و رکود link file_download ۱۲:۵۶
 • انتظار مطیع محض link file_download ۱۱:۴۱
 • انتظار داشتن اطلاعات عمومی link file_download ۰۹:۰۹
 • رفتارهای خاص link file_download ۰۶:۴۳
 • رفتارهای دینی link file_download ۰۴:۵۰
 • بخش ۴ : پایه های تربیت
 • مهر مادری پدری(1) link file_download ۱۳:۱۸
 • مهر مادری پدری(2) link file_download ۱۰:۰۲
 • شخصیت(می توانم) link file_download ۱۶:۲۸
 • شخصیت(حق رای) link file_download ۰۵:۴۹
 • نتایج عدم تامین شخصیت link file_download ۰۶:۰۲
 • مراحل مهم رشد شخصیت link file_download ۰۶:۱۴
 • ایجاد آزادگی link file_download ۱۱:۱۲
 • شناخت link file_download ۰۹:۵۸
 • درس اول link file_download ۰۵:۰۵
 • بخش ۵ : مهمترین اولویت های تربیتی والدین در در لایه های سنی مختلف
 • صفر تا دو سالگی (بنیانگذاری) link file_download ۰۵:۱۳
 • طفولیت (یادگیری) link file_download ۰۳:۴۴
 • کودکی (اجتماعی شدن) link file_download ۰۲:۳۹
 • نوجوانی (دوران بحران) جوانی (واگذاری) link file_download ۰۷:۲۹
 • تصمیم و نزدیکی والدین نسبت به فرزند در لایه های سنی link file_download ۱۴:۰۷
فرزند، نعمتی هست که برای داشتن آن نیاز به مقدماتی هست، شیوه و روشی برای تربیت نیاز دارد؛ تا بتوانیم در آینده به او افتخار کنیم. در این کلاس آن دانشی که برای هر زوج لازم هست را ارائه می دهیم.